چاپ مقالات071 - 32 34 09 68
فکس071 - 32 30 91 66
خارج از ساعت اداری0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60
071 - 32 34 09 97
071 - 32 36 09 40
071 - 32 36 09 41

همایش های میزبانی شده توسط نرم افزار همایش نگار


1582

عنوان همایش : بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویر برداری مولوکولی
برگزارکنندگان : بیمارستان رضوی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : congress.razavihospital.com/nuc

1581

عنوان همایش : نخستین نمایشگاه بین المللی شهر آینده ایران
برگزارکنندگان : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : Iranfuturecities.ir

1580

عنوان همایش : نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-hehp.mums.ac.ir

1579

عنوان همایش : چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iiec2018.ir

1578

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی ارتش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.ajaums.ac.ir/bioelectromagnetics

1577

عنوان همایش : همایش پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهکارها
برگزارکنندگان : دادگستری کل استان کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kpvnc.ir

1576

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : acu.sdcongress.ir

1575

عنوان همایش : CASPIAN Meeting in collaboration with CSI
برگزارکنندگان : بیمارستان رضوی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : caspianmeeting.com

1574

عنوان همایش : دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری
برگزارکنندگان : موسسه پژوهشی شبستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : sustenergy.ir

1573

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی حمل و نقل دستاورد های اخیر در مهندسی و برنامه ریزی
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : transportationconf.ir

1572

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی سندروم های کرونری حاد ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icacs.ir

1571

عنوان همایش : چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
برگزارکنندگان : کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی آبادان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : abadanumscong.ir

1570

عنوان همایش : آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tpims.tums.ac.ir

1569

عنوان همایش : دومین همايش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش¬های متعالی با تاکید بر اخلاق اهل بیت
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3thconf.srttu.edu

1568

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی سازه های بلند مرتبه بتنی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chrb.ir

1567

عنوان همایش : یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 11bciae.ir

1566

عنوان همایش : نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isme96.cnf.ir

1565

عنوان همایش : اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا
برگزارکنندگان : پارک علم و فناوری آستارا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gstpconf.ir

1564

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهش نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : همایش فرازان کاراهیوا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icitc.fanavariha.com

1563

عنوان همایش : هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
برگزارکنندگان : انجمن هوافضا ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : aero2018.ias.ir

1562

عنوان همایش : کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pes1396.ir

1561

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیر ساخت های عمرانی
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ncrci.bhrc.ac.ir

1560

عنوان همایش : نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : dnch.srttu.edu

1559

عنوان همایش : اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : trec.tbzmed.ac.ir

1558

عنوان همایش : نفوذ فرهنگی و سیاسی در استان البرز، راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر ظرفیت سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام
برگزارکنندگان : ستاد سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh-alborz.ir

1557

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 11.iseconf.ir

1556

عنوان همایش : 4th International Conference on Chemistry Science and Biology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ic-cce.com

1555

عنوان همایش : انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره) ؛ از نظریه تا عمل
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fttp-sccir.ir

1554

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : law-conf.ir

1553

عنوان همایش : اولین کنفرانس IEEE تحقیقات پیشرفته در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ieee-ares.ir

1552

عنوان همایش : دومین کنفـرانـس بیـن المللـی تحـقیـقات بنـیادیـن در مهندسی برق
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iceec.ir

1551

عنوان همایش : کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار
برگزارکنندگان : بنیاد امید ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ictdconference.ir

1550

عنوان همایش : همایش ملی گامی به سوی تحقق توسعه پایدار با رویکرد زیست، شیمی و فیزیک
برگزارکنندگان : ادره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncccr.ir

1549

عنوان همایش : ششمبن کنگره نفرولوژی کودکان ایران
برگزارکنندگان : انجمن نفرولوژی کودکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : iranspn2018.ir

1548

عنوان همایش : سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncsac.srttu.edu

1547

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : tech.sdcongress.ir

1546

عنوان همایش : هفتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2
برگزارکنندگان : شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : v94-2users.com

1545

عنوان همایش : چهارمین کنگره ملی زغال سنگ ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nicc2018.ir

1544

عنوان همایش : آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه
برگزارکنندگان : انجمن جغرافیایی معلمان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geoedu.ir

1543

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
برگزارکنندگان : انجمن انرژی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ieanc.org

1542

عنوان همایش : همایش پدافند غیر عامل مردم محور
برگزارکنندگان : اداره کل پدافند غیر عامل استانداری گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : popadconf.ir

1541

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sduc7.daneshpajoohan.ac.ir

1540

عنوان همایش : نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 23.iseconf.ir

1539

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
برگزارکنندگان : جامعه ریخته گران ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : imatconf.com

1538

عنوان همایش : سومین همایش ملی چالش ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم مناطق کلانشهری با تاکید بر حریم پایتخت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : harim96.iausr.ac.ir

1537

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : agri.sdcongress.ir

1536

عنوان همایش : کنفرانس علمی و بین المللی تجارت ، مدیریت و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه پژوهش بنیان آروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iacbme.com

1535

عنوان همایش : 4th International Conference on Electrical,Electronic & Computer Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : cieee.info

1534

عنوان همایش : کنگره انسان شناسی زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی کاویان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pash2018.ir

1533

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : e.fa-conf.ir

1532

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبيات فارسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : faconf.ir

1531

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبائی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icaup.ir

1530

عنوان همایش : همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا
برگزارکنندگان : انجمن ژئوپلیتیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wdconf.ir

1529

عنوان همایش : کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mbs2017.ir

1528

عنوان همایش : سومین همایش شهرسازی ریل پایه
برگزارکنندگان : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rbudconf.ir

1527

عنوان همایش : پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران
برگزارکنندگان : انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : Congress.iskast.org

1526

عنوان همایش : شانزدهمین همایش گفتار درمانی ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی گفتار درمانی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iranslpcongress.com

1525

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی
برگزارکنندگان : شرکت سارینا پروژه رها دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Ets2018.ir

1524

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
برگزارکنندگان : انجمن روانشناسی تربیتی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sp.iepaconf.ir

1523

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی ایتک
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : etec.ir

1522

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور
برگزارکنندگان : شرکت ترانسفورماتور پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4th.transfo.ir

1521

عنوان همایش : یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 11science.emaconf.ir

1520

عنوان همایش : دومین کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmet.ir

1519

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی ارزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : veconf.com

1518

عنوان همایش : سومين همايش ملي بازي‌های رايانه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cgco2018.ui.ac.ir

1517

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mph.sdcongress.ir

1516

عنوان همایش : 4th International Conference on Management,accounting,Economics & Humanities
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : m-ae.org

1515

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبيات فارسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : f.fa-conf.ir

1514

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dmhse.ir

1513

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 16.iseconf.ir

1512

عنوان همایش : کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی
برگزارکنندگان : همایش پردازان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : wse1.ir

1511

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : concretetech.ir

1510

عنوان همایش : ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
برگزارکنندگان : دانشگاه مجازی المصطفی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : hamayesh.miu.ac.ir/cyberspace

1509

عنوان همایش : سومین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید باهنر کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3sfmc.uk.ac.ir

1508

عنوان همایش : پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : soilcong15.iut.ac.ir

1507

عنوان همایش : اولين همايش ملي پژوهش هاي نظري و كاربردي در معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : contas96.ir

1506

عنوان همایش : نهمین همایش ونمایشگاه ملی قیروآسفالت ایران
برگزارکنندگان : سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranasphalt9.ir

1505

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در حوزه فناوری های نانو و بایو
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icnb.ir

1504

عنوان همایش : دومین همایش ملی مسکن ایرانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/maskan2017

1503

عنوان همایش : کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aciau.ir

1502

عنوان همایش : کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی
برگزارکنندگان : فرمانداری بندر آستارا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : religiousreseraches.com

1501

عنوان همایش : کنفرانس سرطان غرب آسیا
برگزارکنندگان : انجمن سرطان ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conference.wacc.international

1500

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3hygiene.bonyadhamayesh.ir

1499

عنوان همایش : كنفرانس شبكه‌هاي هوشمند انرژي 96
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sgc2017.srttu.edu

1498

عنوان همایش : دهمین کنفرانس بین المللی آموزش و کاربرد ریاضی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : m.fa-conf.ir

1497

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : newconf.ir

1496

عنوان همایش : آموزش زبان، نوآوری جهانی، اجرای محلی
برگزارکنندگان : انجمن مدرسین زبان انگلیسی با همکاری موسسه هرمس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ielta2017.com

1495

عنوان همایش : دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ema2.ir

1494

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranpipetech.ir

1493

عنوان همایش : همایش ملی هنر اسلامی و مبانی فلسفی آن از منظر علامه جعفری(ره)
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی سهند تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : honar.elmvadin.ir

1492

عنوان همایش : همایش ملی آمایش علم و فناوری
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sp-st.ir

1491

عنوان همایش : سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Ichmt2017.ir

1490

عنوان همایش : دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/10science

1489

عنوان همایش : همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
برگزارکنندگان : سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : woodconf.ir

1488

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی رويکردهای نوين و کاربردی در مهندسی مکانيک
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naame2017.ir

1487

عنوان همایش : کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی معراج سلماس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : modiranconf2017.com

1486

عنوان همایش : ششمین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ogpd.ir

1485

عنوان همایش : همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی روزبهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncires.ir

1484

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : m-ie.ir

1483

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3decelopment.bonyadhamayesh.ir

1482

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبائی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ieeec.ir

1481

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chem-bio.ir

1480

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب وکار و حسابداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mba2017.com

1479

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی خانواده
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : p.fa-conf.ir

1478

عنوان همایش : کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : engineeringconf21.com

1477

عنوان همایش : اولین همایش کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرایندها
برگزارکنندگان : فرزانگان راه دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amipa2018.ir

1476

عنوان همایش : رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amayeshconf96.ir

1475

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iscv.ir

1474

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و مشاوره
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : res2017.ir

1473

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی مواد ، متالورژی و معدن ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3mconf.ir

1472

عنوان همایش : نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی
برگزارکنندگان : دانشگاه کوثر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icrl.ir

1471

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ac-hc.ir

1470

عنوان همایش : 4th International Conference on Architecture,Structure and Civil Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : as-ce.org

1469

عنوان همایش : اولین همایش ملی نگرش های جدید و کاربردی در برنامه ریزی درسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naacp2017.ir

1468

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : htconf.ir

1467

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبائی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccce.ir

1466

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب‌پذیری سازه‌ها و شریان‌های حیاتی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eqconf.ir

1465

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
برگزارکنندگان : دانشگاه تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Icmbtu.ir

1464

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی و سلامت
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : s.fa-conf.ir

1463

عنوان همایش : کنفرانس مدیریت،راهکار ها و چالش ها
برگزارکنندگان : مرکز آموزش عالی علمی کاربردی لوله سازی اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : msc.cnf.ir

1462

عنوان همایش : کنفرانس ملی زبان و ادبیات
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lanconf.ir

1461

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maaconf.ir

1460

عنوان همایش : دومین همایش ملی علوم ورزشی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی المهدی (عج) اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncss.ir

1459

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی فرزانگان اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caumconf.ir

1458

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naet.ir

1457

عنوان همایش : سومين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و حسابداري
برگزارکنندگان : موسسه علمی فرهنگی خوارزمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : hamayesh1404.ir

1456

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ceitconf.ir

1455

عنوان همایش : ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psconf.ir

1454

عنوان همایش : دومین کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pssconf.com

1453

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : camuconf.com

1452

عنوان همایش : اولین کنفرانس مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : wacowc2018.iut.ac.ir

1451

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : iscv.ir

1450

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی، متالوژی و مواد
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : c.fa-conf.ir

1449

عنوان همایش : کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : finmgt.ir

1448

عنوان همایش : ولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : vsconf.ir

1447

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caup.ir

1446

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : afpiconf.ir

1445

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amsconf.ir

1444

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : thconf.ir

1443

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : peconf.ir

1442

عنوان همایش : کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pc2017.ir

1441

عنوان همایش : کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sdconf.ir

1440

عنوان همایش : کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال؛ گرایش‌ها، فناوری‌ها و کاربردها
برگزارکنندگان : بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dgrconf.com

1439

عنوان همایش : پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشاسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : epconf.ir

1438

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی علوم قرآن و حدیث
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : q.fa-conf.ir

1437

عنوان همایش : جشنواره سه سالانه معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iacutf.com

1436

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی،عمران،معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ircivilconf.ir

1435

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
برگزارکنندگان : unified academym og innovations
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : Kbei.ir

1434

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : گروه آموزشی نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mavc.ir

1433

عنوان همایش : اولین کنگره ملی بزرگداشت آیت الله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی (ره)
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ayatollah-malekhosseini.yu.ac.ir

1432

عنوان همایش : کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dstm.cnf.ir

1431

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
برگزارکنندگان : موسسه صنعت برق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ibsn2.ir

1430

عنوان همایش : کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aciau.ir

1429

عنوان همایش : کنفرانس ملی سراسری نهج البلاغه
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nahjconfiau.ir

1428

عنوان همایش : کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mngtconf.com

1427

عنوان همایش : سومین کنفرانس مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ictmngt.com

1426

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و فرهنگ
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.icts.cnf.ir

1425

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nmmc.ir

1424

عنوان همایش : سومين کنفرانس ملی رويکردهای نوين در مهندسی کامپيوتر و برق
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.conf.raiau.cnf.ir

1423

عنوان همایش : نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
برگزارکنندگان : انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 9.iagconf.cnf.ir

1422

عنوان همایش : همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
برگزارکنندگان : گروه پژوهشی پویندگان سبز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dust2016.cnf.ir

1421

عنوان همایش : سومین جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران
برگزارکنندگان : شرکت تعاونی مبتکران و کارآفرینان شهریاران برنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tifestival.ir

1420

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ich95.cnf.ir

1419

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، دامپروری و محیط زیست
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : a.fa-conf.ir

1418

عنوان همایش : دومین همایش شهر هوشمند، زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند
برگزارکنندگان : ایریانا بوم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.iransmartcity.cnf.ir

1417

عنوان همایش : همایش ملی، تحولات مسؤولیت کیفری درنظام حقوقی ایران؛ چالش ها وراهکارها
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی طبرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conftu2017.cnf.ir

1416

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.icpe.cnf.ir

1415

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی
برگزارکنندگان : کانون تخصصی پژوهش حضرت ولی عصر(عج)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cihsic.cnf.ir

1414

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهر سازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icaup.cnf.ir

1413

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
برگزارکنندگان : گروه بین المللی راهبران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.brandconf.cnf.ir

1412

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر آستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : em2017.cnf.ir

1411

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.engconfs.cnf.ir

1410

عنوان همایش : اولین همایش ملی فناوری نانو
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nano.qodsiau.cnf.ir

1409

عنوان همایش : دومین همایش شهرسازی ریل پایه
برگزارکنندگان : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.rbudconf.cnf.ir

1408

عنوان همایش : جشنواره بین المللی عکس شیراز امروز
برگزارکنندگان : شهرداری شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : festivals.shiraz.ir

1407

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت دانش، تعالی و توانمندی رقابتی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ekmc.ir

1406

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی و بيست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فيزيوتراپی ايران
برگزارکنندگان : انجمن فیزیوتراپی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.iran-pta.ir/28th

1405

عنوان همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران، معماری و پدافند غیرعامل
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : capconf.ir

1404

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : b.fa-conf.ir

1403

عنوان همایش : اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور 96)
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccompressor.ir

1402

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هواوفضا
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.mechaero.cnf.ir

1401

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنر با رویکرد ایرانی – اسلامی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : موسسه مطالعات هنر اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ichaia.ir

1400

عنوان همایش : سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
برگزارکنندگان : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : nfus.ir

1399

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
برگزارکنندگان : موسسه آسو سیستم آرمون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asoconf.ir

1398

عنوان همایش : کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : business2018.ir

1397

عنوان همایش : کنفرانس ملی افق های نوین حسابداری و مدیریت در ایران 1404
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : research2018.ir

1396

عنوان همایش : چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه
برگزارکنندگان : رویداد پردازش ماندگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : media.iranelites.com

1395

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی زبان شناسی (زبان انگلیسی، فارسی و عربی)
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : l.fa-conf.ir

1394

عنوان همایش : دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
برگزارکنندگان : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.nfus.ir

1393

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf-map.ir

1392

عنوان همایش : IRAN CTO MEETING In Collaboration with EURO CTO CLUB
برگزارکنندگان : بیمارستان رضوی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : irancto.com

1391

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nsc2017.ir

1390

عنوان همایش : مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : merconf.ir

1389

عنوان همایش : ششمین جشنواره مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی
برگزارکنندگان : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ifi6.iauctb.ac.ir

1388

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسي برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : it.fa-conf.ir

1387

عنوان همایش : هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fdc2017.ir

1386

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mgconf.ir

1385

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن علوم مهندسي برق ايران با رویکردعلوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : it.fa-conf.ir

1384

عنوان همایش : سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
برگزارکنندگان : انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : imcpaconf.ir

1383

عنوان همایش : هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naconf.ir

1382

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : techgreenconf.com

1381

عنوان همایش : پنجمین بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مطالعات زبان
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : elsconf.ir

1380

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : civiled.ir

1379

عنوان همایش : همایش ملی مدیریت و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rmce.ir

1378

عنوان همایش : ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : senaconf.ir

1377

عنوان همایش : چهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان فک و صورت
برگزارکنندگان : دانشکده دندانپزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-iop.mums.ac.ir

1376

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
برگزارکنندگان : دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icpel.ir

1375

عنوان همایش : دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 19.iseconf.ir

1374

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sportconf.ir

1373

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
برگزارکنندگان : مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mcconf.ir

1372

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esconf.ir

1371

عنوان همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : edupsyconf.ir

1370

عنوان همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دبیرخانه کفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ececonf.ir

1369

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی انجمن زبان و ادبيات ايران با رویکرد ابعاد جدید علم زبان
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : l.fa-conf.ir

1368

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itctconf.ir

1367

عنوان همایش : سومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
برگزارکنندگان : گروه مهندسان مشاور پارس چگالش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sdrc3.ir

1366

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر ، برق ومخابرات
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icitcc.ir

1365

عنوان همایش : دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mdconf.ir

1364

عنوان همایش : پنچمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itmanc.irandoc.ac.ir

1363

عنوان همایش : سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pdcar.shirazu.ac.ir

1362

عنوان همایش : سومین همایش جامعه بینا شهروند نابینا
برگزارکنندگان : دانشگاه کاشان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : blindconference.ir

1361

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lawsdep.ir

1360

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : suconf.com

1359

عنوان همایش : پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : umconf.ir

1358

عنوان همایش : کنگره بین المللی عمران، معماری و علوم محیطی
برگزارکنندگان : همایش پردازان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cae1.ir

1357

عنوان همایش : 6th International Conference on Electrical,Mechanical,Computer and Mechatronics Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ice2017.srpioneers.org

1356

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
برگزارکنندگان : دانشگاه لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iciopl2.lu.ac.ir

1355

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ermconf.com

1354

عنوان همایش : تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-nlrhi.mums.ac.ir

1353

عنوان همایش : نهمین کنفرانس سالانه ریاضی: آموزش، تئوری ها و کاربردها
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : m.fa-conf.ir

1352

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.mngtec.cnf.ir

1351

عنوان همایش : هشتمین كنگره بين المللي بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و سل
برگزارکنندگان : مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی با همکاری بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nritldcongress.ir

1350

عنوان همایش : دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 20.iseconf.ir

1349

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری ،روانشناسی و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی هیرکانیا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nch96.ir

1348

عنوان همایش : اولین گردهمایی بین المللی التهاب سیستم عصبی و اولین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-inic.mums.ac.ir

1347

عنوان همایش : اولین همایش شهر هوشمند، زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند
برگزارکنندگان : خصوصی
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

1346

عنوان همایش : 5th World Congress of Research in Education
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : educonf.me/en/

1345

عنوان همایش : همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در روستا
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/rur_en

1344

عنوان همایش : همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/aero

1343

عنوان همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chcconf.ir

1342

عنوان همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی شاندیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmet.ir

1341

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iranrotate.ir

1340

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : utconf.ir

1339

عنوان همایش : دهمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
برگزارکنندگان : دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : kmiran.com

1338

عنوان همایش : پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نویین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emconf.ir

1337

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pcconf.ir

1336

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران با رویکرد روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : p.fa-conf.ir

1335

عنوان همایش : دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 21.iseconf.ir

1334

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niconf.ir

1333

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
برگزارکنندگان : آکادمی اندیش سیستم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bi-library.ir

1332

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aconf.ir

1331

عنوان همایش : نهمین همایش ملی آموزش
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 9theducation.ir

1330

عنوان همایش : سومین کنفرانس دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : espconf.ir

1329

عنوان همایش : همایش ملی ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری
برگزارکنندگان : پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fakher96.ir

1328

عنوان همایش : نخستین کنفرانس پژوهش‌های نوین در مدیریت، حقوق و روانشناسی
برگزارکنندگان : پردیس دانشگاهی باختر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lmsbakhtar.ir

1327

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تجارت و توسعه اقتصادی
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : confme.com

1326

عنوان همایش : سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : CAR.PD.shirazu.ac.ir

1325

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : modiranconf.com

1324

عنوان همایش : همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی با محور ویژه شعر معاصر فارسی
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : moaser.yu.ac.ir

1323

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : osconf.ir

1322

عنوان همایش : دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 22.iseconf.ir

1321

عنوان همایش : اولین همایش نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تقاضا محور در توسعه کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tvedu.srttu.edu

1320

عنوان همایش : 7th. world Congress on Family Psychology and Behavioral Sciences
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : bsconf.me/en/

1319

عنوان همایش : اولین همایش ملی کار تیمی و توسعه سرمایه انسانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : teamwork.iausr.ac.ir

1318

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pfconf.ir

1317

عنوان همایش : پنجمین كنگره سراسري زيست شناسي و علوم طبيعي ايران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bsconf.ir

1316

عنوان همایش : همایش ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و برق
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ritcc.ir

1315

عنوان همایش : سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ivconf.ir

1314

عنوان همایش : جشنواره ملی آشتی با طبیعت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nfrn.mhriau.ac.ir

1313

عنوان همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت، حسابداری و اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maeconf.ir

1312

عنوان همایش : همایش ملی کارآفرینی در علوم
برگزارکنندگان : موسسه شاخص پژوهان جوان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ellipivconf.com

1311

عنوان همایش : کنفرانس ملی عمران ، معماری و مدیریت هوشمند شهری با رویکرد شهر هوشمند
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccas.ir

1310

عنوان همایش : همایش ملی دریا، توسعه و منابع آب
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : water95.jdhor.cnf.ir

1309

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس جهانی - بین المللی علوم، مهندسی و فناوری
برگزارکنندگان : wicset
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 9th.wicset.com

1308

عنوان همایش : همایش ملی جامعه مدنی و حقوق شهروندی
برگزارکنندگان : اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncccr.ir

1307

عنوان همایش : اولین همایش ملی روانشناسی و تربیت خانواده
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 23.iseconf.ir

1306

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isci.ir

1305

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبيات فارسی با رویکرد فلسفه و عرفان
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : f.fa-conf.ir

1304

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس سراسري مهندسی عمران معماری و توسعه شهری پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icesconf.ir

1303

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی،عمران،معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ircivilconf.cnf.ir

1302

عنوان همایش : نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/9science

1301

عنوان همایش : مطالعات نوین در علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icamt.ir

1300

عنوان همایش : 5th. World Congress on Sport and Health Sciences
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : sportconf.me/en/

1299

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : comconf.org

1298

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 8.raftarconf.cnf.ir

1297

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.finmgt.cnf.ir

1296

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
برگزارکنندگان : پژوهشگاه نیرو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : npc.nri.ac.ir

1295

عنوان همایش : سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dmeconf.ir

1294

عنوان همایش : اولين كنگره بين المللي هیپنوتیزم ورزشی و آمادگی ذهنی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : Cong-mentaltraining2017.mums.ac.ir

1293

عنوان همایش : همایش ملی عفاف و حجاب در بیمارستانها و مراکز درمانی
برگزارکنندگان : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : efaf-khatam.ir

1292

عنوان همایش : کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : camu2017.com

1291

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
برگزارکنندگان : دانشگاه لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conference.cesir.ir

1290

عنوان همایش : دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/2agri

1289

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 8.modirconf.cnf.ir

1288

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس سالانه تحقیقات آموزش و پرورش
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : e.fa-conf.ir

1287

عنوان همایش : باز خوانی تمدن اسلامی (با تاکید بر شهر مشهد مقدس) و جهان شهر معنوی
برگزارکنندگان : دانشگاه مجازی المصطفی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : hamayesh.miu.ac.ir/islamic

1286

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccea.ir

1285

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت هزاره سوم
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علامه خویی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : manageaccount2017.com

1284

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agriculture2018.com

1283

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهشهای نوین مهندسی برق و کامپیوتر در ایران
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی جویندگان علم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sciences2017.com

1282

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pgc2017.cnf.ir

1281

عنوان همایش : کنفرانس سرطان غرب آسیا
برگزارکنندگان : انجمن سرطان ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wacc.cnf.ir

1280

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mcconf.cnf.ir

1279

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.ogpd.cnf.ir

1278

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : گروه آموزشی نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.mavc.cnf.ir

1277

عنوان همایش : کنفرانس نوآوری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
برگزارکنندگان : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.innorail.cnf.ir

1276

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم ، فناوری نانو و مواد پیشرفته
برگزارکنندگان : SCIJOUR - Scientific Journals Publisher
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icnnam.ir

1275

عنوان همایش : 4th. world Congress on Human Rights,Justice and Legal Studies
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : lawconf.me/en/

1274

عنوان همایش : اولین همایش ملی شهر سبز پایدار
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.gcityhamedan.cnf.ir

1273

عنوان همایش : دومین همايش ملی توسعه پایدار استان کهگیلویه و بویراحمد
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kbsd.ir

1272

عنوان همایش : دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : agconf.kharazmii.com

1271

عنوان همایش : دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد امیدیه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.conf.iauo.cnf.ir

1270

عنوان همایش : اولین دوره کنفرانس ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : new-outlook.cnf.ir

1269

عنوان همایش : کنفرانس ملی بازاریابی منطقه ای و جهانی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : grmc.ir

1268

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : law-conf.ir

1267

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.civiled.cnf.ir

1266

عنوان همایش : کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

1265

عنوان همایش : دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه جیرفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.ujiroft.ir

1264

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 18.iseconf.ir

1263

عنوان همایش : دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس با همکاری دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icum.cnf.ir

1262

عنوان همایش : دوازدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری
برگزارکنندگان : پژوهشکده حفاظت و مرمت با همکاری پژوهشگاه میراث
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maremmat12.ir

1261

عنوان همایش : ششمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 6.finmgt.cnf.ir

1260

عنوان همایش : ایده های برتر کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/topideas

1259

عنوان همایش : اولین همایش ملی امیکس گیاهی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : plantomics.iausr.ac.ir

1258

عنوان همایش : سلول های بنیادی،مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-bjterm.mums.ac.ir

1257

عنوان همایش : اجلاس بین المللی تجارت و بازاریابی فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iptsummit.com

1256

عنوان همایش : ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 6.mngtconf.cnf.ir

1255

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pes1395.ir

1254

عنوان همایش : 5th. International Congress on New Dimensions of Philology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : lingconf.me/en/

1253

عنوان همایش : کنگره بین المللی جندی شاپور
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gundi-shapur.cnf.ir

1252

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niconf.ir

1251

عنوان همایش : کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
برگزارکنندگان : انجمن تجارت الکترونیک، کانون فرهنگی هنری رسام رسانه-خبرگزاری اقتصاد ایران، کانون ایران جهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emoghavemati.cnf.ir

1250

عنوان همایش : نوزدهمن کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 19.bargh.cnf.ir

1249

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس سالانه علوم ورزشی و سلامت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : s.fa-conf.ir

1248

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.lawsdep.cnf.ir

1247

عنوان همایش : چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.emconf.ir

1246

عنوان همایش : اجلاس کاربرند (نخستین اجلاس ملی کارآفرینان برندآفرین)
برگزارکنندگان : مؤسسه فرهنگی هنری فرا روش یسنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.karbrand.cnf.ir

1245

عنوان همایش : سومین همایش دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agri95.iauaz.ir

1244

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pconf.kharazmii.com

1243

عنوان همایش : دومین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی
برگزارکنندگان : انجمن مجازی شعر فارسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : poemcongress.ir

1242

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس جهانی - بین المللی علوم، مهندسی و فناوری
برگزارکنندگان :   دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 8th.wicset.com

1241

عنوان همایش : کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : utconf.ir

1240

عنوان همایش : سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و فنون مازندران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iiec2017.com

1239

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 5ncnms.ir

1238

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با همکاری شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : penpp.iaubushehr.cnf.ir

1237

عنوان همایش : 12th. International Congress on Engineering,Design and Manufacturing. Sustainability and Resilience Approach
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : enconf.me/en/

1236

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ahconf.ir

1235

عنوان همایش : ششمین کنفرانس سالانه شیمی، مهندسی شیمی و پلیمر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : c.fa-conf.ir

1234

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rccep.mhriau.ac.ir

1233

عنوان همایش : هشتمین همایش ونمایشگاه قیروآسفالت ایران
برگزارکنندگان : سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranasphalt8.ir

1232

عنوان همایش : فراخوان ملی تجارب مدیریت آموزشگاهی
برگزارکنندگان : اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esm-semedu.ir

1231

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای پیشرفته در مهندسی و علوم
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icares2016.org

1230

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sconf.kharazmii.com

1229

عنوان همایش : اولین همایش ملی توسعه پایدار در برنامه ریزی و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
برگزارکنندگان : شهرداری سیرجان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.siconf.cnf.ir

1228

عنوان همایش : چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی معدن ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4.mineconf.cnf.ir

1227

عنوان همایش : اولین سمپوزیوم بیماری های مزمن انسدادی ریوی و آخرین رویکردهای درمانی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.nritldconference.cnf.ir

1226

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی معماری ، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iacut.com

1225

عنوان همایش : اولين کنگره بين المللی جراحی عروق مغز و نخاع بيست و چهارمين کنگره ميان دوره ای جراحان اعصاب ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cong-nsiim2016.mums.ac.ir

1224

عنوان همایش : کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : msaconf.ir

1223

عنوان همایش : کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sspe2016.ir

1222

عنوان همایش : نهمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
برگزارکنندگان : دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 9.kmiran.com

1221

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bconf.ir

1220

عنوان همایش : اولین کارگاه محاسبات موازی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/topideas

1219

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 11.iseconf.ir

1218

عنوان همایش : 7th. world Congress on Electrical Engineering,Computer Science and Information Technology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : itconf.me/en/

1217

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agri.emaconf.cnf.ir

1216

عنوان همایش : کنفرانس پدافند غیرعامل
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.pdfconf.cnf.ir

1215

عنوان همایش : اولین کنفرانس گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sbutalent.ir

1214

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : phconf.ir

1213

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : شرکت علمی تحقیقاتی و مشاوره ای آینده ساز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.msiconf.cnf.ir

1212

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست با تاکید بر بحران آب و سلامت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : a.fa-conf.ir

1211

عنوان همایش : اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
برگزارکنندگان : انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : imcpaconf.ir

1210

عنوان همایش : سی و نهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور اصفهان پایتخت فرهنگی تمدن اسلام
برگزارکنندگان : نیروگاه شهید منتظری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isfahanpsc.ir

1209

عنوان همایش : اولین کنفرانس چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cbconf2.ir

1208

عنوان همایش : کنگره بین المللی سربداران
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/sarbedaran

1207

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : gsconf.kharazmii.com

1206

عنوان همایش : 8th. world congress on Greenhouse Gas Control Technologies
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : energyconf.me/en/

1205

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iccdp.ir

1204

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی اقتصاد اسلامی دانش بنیان بر پایه جنبش نرم افزاری
برگزارکنندگان : شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.cinvuconf.cnf.ir

1203

عنوان همایش : دومین همایش یافته های نوین در هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه های دولتی و سازمان های مرتبط
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : aeromech.ir

1202

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و تحلیل ها
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itconf.kharazmii.com

1201

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.modirconf.cnf.ir

1200

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iseconf.ir

1199

عنوان همایش : همایش ملی اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh.iauk.ac.ir/emoghavemati

1198

عنوان همایش : سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niconf.ir

1197

عنوان همایش : دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
برگزارکنندگان : انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.imcpaconf.cnf.ir

1196

عنوان همایش : 6th International Conference on Nanotechnology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icn2017.srpioneers.org

1195

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.finmgt.cnf.ir

1194

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : faconf.kharazmii.com

1193

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.dconf.cnf.ir

1192

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس سالانه زیست شناسی و اکولوژی با تاکید بر بحران آب
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : b.fa-conf.ir

1191

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iccea.ir

1190

عنوان همایش : دومین جشنواره ملی دانشجویی سفرنامه و ادبیات داستانی رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/adabiatrazavi

1189

عنوان همایش : هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pesi8.scu.ac.ir

1188

عنوان همایش : همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی( فرصت‌ها و چالش‌ها و نگاهی به آینده)
برگزارکنندگان : سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncg2016.ir

1187

عنوان همایش : پنجمین كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي (كام) ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iceem2017.ir

1186

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
برگزارکنندگان :   دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 7th.icrse.net

1185

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.cemsociety.cnf.ir

1184

عنوان همایش : اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wesk-conf.ir

1183

عنوان همایش : 5th. International Congress on Agricultural Sciences,Food and Environment with an Emphasis on Water Crisis
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : agriconf.me/en/

1182

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم زمین
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rgeo.ir

1181

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : econf.kharazmii.com

1180

عنوان همایش : اولين مجمع عمومي سالانه انجمن دانش آموختگان دانشگاه اراک
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : alumniaraku.ir

1179

عنوان همایش : همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی سهند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elmvadin1395.cnf.ir

1178

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icredg2017.cnf.ir

1177

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mngtec.cnf.ir

1176

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نویین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.aconf.cnf.ir

1175

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 10.iseconf.ir

1174

عنوان همایش : همایش شهرسازی ریل پایه
برگزارکنندگان : وزارت راه و شهرسازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itodconf.ir

1173

عنوان همایش : سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران
برگزارکنندگان : انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf-refractory.org

1172

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی معماری هدف
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : archconf.kharazmii.com

1171

عنوان همایش : چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : hamayesh.iauk.ac.ir/tellsi14

1170

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
برگزارکنندگان : آکادمی اندیش سیستم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bi-conference.cnf.ir

1169

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.bconf.cnf.ir

1168

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینunighazvin.jpg
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.iccce.cnf.ir

1167

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : amsconf.ir

1166

عنوان همایش : نهمین کنگره انجمن بین المللی کابرد لیزر در دهان
برگزارکنندگان : انجمن پزشکی لیزری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sola-iran.com

1165

عنوان همایش : سومین کنفرانس سالانه علوم قرآن و حدیت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : q.fa-conf.ir

1164

عنوان همایش : سومین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.pfconf.ir

1163

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
برگزارکنندگان : موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : idconf.ir

1162

عنوان همایش : بیست و هفتمین کنگره ساليانه انجمن فیزیوتراپی ایران
برگزارکنندگان : انجمن فیزیوتراپی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.iran-pta.ir/27th

1161

عنوان همایش : کنفرانس بين المللى کشاورزى، محيط زيست و منابع طبيعى در هزاره سوم
برگزارکنندگان : شهرداری رشت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icaenr.com

1160

عنوان همایش : بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scm24.cnf.ir

1159

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esconf.ir

1158

عنوان همایش : هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.emaconf.cnf.ir

1157

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scc-mrc.ir

1156

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 9.iseconf.ir

1155

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.civiled.cnf.ir

1154

عنوان همایش : 6th. International Congress on Advances in Chemistry,Chemical Engineering and Polymer
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : chemiconf.me/en/

1153

عنوان همایش : سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه
برگزارکنندگان : انجمن روانشناسی تربیتی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iepaconf.ir

1152

عنوان همایش : چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.umconf.ir

1151

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fconf.kharazmii.com

1150

عنوان همایش : دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دينى
برگزارکنندگان : دانشگاه امام صادق پردیس خواهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ghadir2017.com

1149

عنوان همایش : 2nd national conference on “Innovations in English Language Teaching, Learning and Assessment”
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/ieltla2016

1148

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
برگزارکنندگان : انجمن انرژی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ieanc.org

1147

عنوان همایش : کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : وزارت صنعت و معدن و تجارت استان خوزستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ema2016.cnf.ir

1146

عنوان همایش : آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
برگزارکنندگان : انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : georegional.ir

1145

عنوان همایش : همایش ملی گیاهان دارویی (تحقیقات، تولید و فرآوری)
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nmpc.shahroodut.ac.ir

1144

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
برگزارکنندگان : شهرداری رشت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : amtm2016.cnf.ir

1143

عنوان همایش : همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق های پیش رو
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/cement

1142

عنوان همایش : کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی،عمران،معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : پویا اندیشان علم و صنعت پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ircivilconf.ir

1141

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.geo.cnf.ir

1140

عنوان همایش : سومین كنفرانس مهندسی مخابرات ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icce2017.ir

1139

عنوان همایش : دومین همایش جامعه بینا شهروند نابینا
برگزارکنندگان : دانشگاه کاشان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.blindconference.cnf.ir

1138

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.raftarconf.cnf.ir

1137

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.iseconf.ir

1136

عنوان همایش : کنفرانس علوم انسانی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nch2017.ir

1135

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pessconf.ir

1134

عنوان همایش : کنفرانس ملی فناوری های نویین در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : وزارت صنعت و معدن و تجارت استان خوزستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icti2017.cnf.ir

1133

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : afpiconf.ir

1132

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : emme.ir

1131

عنوان همایش : همایش تخصصی کاربرد کامپوزیت ها و پلیمرها در نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آبفا و . . .
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی نوآوران صنعت پویایی پیشرو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : compositconf.com

1130

عنوان همایش : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی؛ موانع و راهبردها
برگزارکنندگان : موسسه عدالت گستر بارکه افلاک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nrshos.ir

1129

عنوان همایش : جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا
برگزارکنندگان : دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : feav.cnf.ir

1128

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات ایران
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itmanc.irandoc.ac.ir

1127

عنوان همایش : اولین کنفرانس رهیافت های نویین پژوهشی در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esre2016.ir

1126

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mechconf2.ir

1125

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : enconf.kharazmii.com

1124

عنوان همایش : دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niconf.ir

1123

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : upue3.ir

1122

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.iseconf.ir

1121

عنوان همایش : همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/zabankhareji

1120

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ermconf.com

1119

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pgc2017.ir

1118

عنوان همایش : ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naconf.ir

1117

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mconf.kharazmii.com

1116

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
برگزارکنندگان : شهرداری رشت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icnah2017.cnf.ir

1115

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : itc2016.ir

1114

عنوان همایش : همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری و کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی چابهار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ioeconf.ir

1113

عنوان همایش : همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mdconf.ir

1112

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1.iseconf.ir

1111

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی کاربرد تحقیق و پژوهش در علوم و مهندسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iseconf2016.ir

1110

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : dconf.ir

1109

عنوان همایش : سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pcconf.ir

1108

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی فرهنگ، هنر و معماری اسلامی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آگرین پرتو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ihiconf.com

1107

عنوان همایش : 2nd International Conference on Chemistry,Chemical Engineering and Chemical Process
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icc2014.srpioneers.org

1106

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی برق و انرژی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : peconf.kharazmii.com

1105

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.espconf.cnf.ir

1104

عنوان همایش : دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : imatconf.com

1103

عنوان همایش : همايش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج با همکاری استانداری کهگیلویه و بویراحمد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : srdconf2016.yu.ac.ir

1102

عنوان همایش : سیزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/khoshnevisirazavi

1101

عنوان همایش : طرح سراسری نجات آب (داناب)
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : jdhor.cnf.ir/abziyan

1100

عنوان همایش : سمپوزیوم بین المللی بافت های فرسوده، معماری و شهرسازی معاصر، چالش ها و فرصت ها
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی بینالود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : acob.cnf.ir

1099

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pel2016.ir

1098

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 7.iseconf.ir

1097

عنوان همایش : سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nicc2016.ir

1096

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی
برگزارکنندگان : دانشگاه مازندران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : karafarini.umz.ac.ir

1095

عنوان همایش : همایش بین المللی سیمای حضرت محمد(ص) در هنر و رسانه
برگزارکنندگان : معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmram.ir

1094

عنوان همایش : اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوزه دریای خزر
برگزارکنندگان : دانشگاه گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : khazarseapd-conf.ir

1093

عنوان همایش : همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/agrisds3

1092

عنوان همایش : جشنواره منطقه ای هنر و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mohitzist.cnf.ir

1091

عنوان همایش : پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : secm.ir

1090

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : concomit.ir

1089

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : uconf.kharazmii.com

1088

عنوان همایش : پنجمین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد متانت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pbsconf.ir

1087

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mce2016.cnf.ir

1086

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.lawsdep.cnf.ir

1085

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم دامی،کشاورزی پایدار و صنایع تبدیلی کشاوزی در ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 8.iseconf.ir

1084

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی در زبان، گفتمان و عملگرایی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ldpconf.ir

1083

عنوان همایش : همایش ملی مدیریت توسعه
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : management.jdhor.cnf.ir

1082

عنوان همایش : 4th International Conference on Electrical,Mechanical,Computer and Mechatronics Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ice2016.srpioneers.org

1081

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.finmgt.cnf.ir

1080

عنوان همایش : اولين همایش یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آل طه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icrths.ir

1079

عنوان همایش : دومین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ceconf.kharazmii.com

1078

عنوان همایش : سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور
برگزارکنندگان : شرکت ترانسفورماتور پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3rd.transfo.ir

1077

عنوان همایش : دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی چابهار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.iucsport.cnf.ir

1076

عنوان همایش : اولین همایش تکنولوژی و پایداری در معماری،شهرسازی و عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : architecture.cnf.ir

1075

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری با رویکرد توسعه پایدار و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaet2016.ir

1074

عنوان همایش : همایش سلامت خانواده ، تحکیم خانواده
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-familyhealth.mums.ac.ir

1073

عنوان همایش : جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/engfestival

1072

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranpipetech.ir

1071

عنوان همایش : اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 6.iseconf.ir

1070

عنوان همایش : هفدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران
برگزارکنندگان : دانشکده دندانپزشکی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.irae.org

1069

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی تخصصی متالوژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.dmeconf.cnf.ir

1068

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : adconf.ir

1067

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی افق های نوین در مدیریت پسماند با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wm-conf.ir

1066

عنوان همایش : کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nacu.ir

1065

عنوان همایش : اولین کنفرانس فرامنطقه ای عمران،معماری ،شهرسازی و هنر
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caua2016.ir

1064

عنوان همایش : دانشگاه شهید بهشتی- کنفرانس بین المللی هوشمندی تجاری و سازمانی- پارادایم های نوین مدیریت
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : oiconference.ir

1063

عنوان همایش : کنفرانس روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pce2016.cnf.ir

1062

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 5.iseconf.ir

1061

عنوان همایش : Innovations in English Language Teaching,Learning and Assessment
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/ieltla

1060

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aht2016.cnf.ir

1059

عنوان همایش : سومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2015.elsconf.ir

1058

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.industconf.cnf.ir

1057

عنوان همایش : 2nd International Conference on Electrical,Mechanical,Computer and Mechatronics Engineering
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ice2015.srpioneers.org

1056

عنوان همایش : سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : eco-concrete.cnf.ir

1055

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.raftarconf.cnf.ir

1054

عنوان همایش : سبک زندگی اسلامی و خانواده پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lifestyle-srbiau.ir

1053

عنوان همایش : کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالشهای شهر و شهرنشینی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور واحد اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : nacu.ir

1052

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
برگزارکنندگان : شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ic2016.ir

1051

عنوان همایش : همایش ملی و بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
برگزارکنندگان : پژوهشکده دولت اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : m1404.ir

1050

عنوان همایش : دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
برگزارکنندگان : شرکت مهندسان مشاوره پارس چگالش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.sdrc.cnf.ir

1049

عنوان همایش : دومین همایش سرطان و پیشگیری
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات ، آموزش و پیشگیری سرطان - بنیاد امور بیماریهای خاص
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh.ncii.cnf.ir

1048

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4.iseconf.ir

1047

عنوان همایش : همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cdlc2017.cnf.ir

1046

عنوان همایش : پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/5science

1045

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.dconf.cnf.ir

1044

عنوان همایش : اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
برگزارکنندگان : موسسه فرهنگی و هنری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iran3c.cnf.ir

1043

عنوان همایش : همايش ساليانه كشوري ويتره و رتين
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : vrd2016.ir

1042

عنوان همایش : اولین همایش ملی ریاضی و امار
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : msconf.kharazmii.com

1041

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری
برگزارکنندگان : شرکت مخابرات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ictinvestment.cnf.ir

1040

عنوان همایش : پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/iicc15

1039

عنوان همایش : سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.pdconf.cnf.ir

1038

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.shconf.cnf.ir

1037

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 6.raftarconf.cnf.ir

1036

عنوان همایش : 2nd International Conference on Nanoelectronics and Nanophotonics
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icece2014.srpioneers.org

1035

عنوان همایش : کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : checonf3.ir

1034

عنوان همایش : سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caem.ir

1033

عنوان همایش : دومین همایش ملی علوم ورزش و تربیت بدنی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.sportconf.cnf.ir

1032

عنوان همایش : همایش بین المللی آمريکا و اشغال عراق، اهداف و علل شکست
برگزارکنندگان : بسیج اساتید دانشگاه مرکزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : barazi.ir

1031

عنوان همایش : دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icdan.cnf.ir

1030

عنوان همایش : چهارمین بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مطالعات زبان
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : elsconf.ir

1029

عنوان همایش : اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncca.ir

1028

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 12.iseconf.ir

1027

عنوان همایش : سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.emconf.cnf.ir

1026

عنوان همایش : دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ckma.cnf.ir

1025

عنوان همایش : پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.naconf.cnf.ir

1024

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/chif

1023

عنوان همایش : جشنواره سراسری رضوان
برگزارکنندگان : حوزه هنری خراسان رضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rezvan2017.ir

1022

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf1.bonyadhamayesh.ir

1021

عنوان همایش : سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf2.bonyadhamayesh.ir

1020

عنوان همایش : معماری اسلامی،میراث شهری وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iusd.cnf.ir

1019

عنوان همایش : هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان
برگزارکنندگان : وزارت راه و شهرسازی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7cnbr.ir

1018

عنوان همایش : همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : boomconf.cnf.ir

1017

عنوان همایش : دومين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و حسابداري
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf1404.ir

1016

عنوان همایش : چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.psconf.cnf.ir

1015

عنوان همایش : چهارمین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.gpaconf.cnf.ir

1014

عنوان همایش : International Conference on Industrial Engineering,Management,Economy and Accounting
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ici2015.srpioneers.org

1013

عنوان همایش : دومین جشنواره و نمایشگاه فرهنگی،اجتماعی و هنری دانشگاه پاک
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/gpak

1012

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pssconf.cnf.ir

1011

عنوان همایش : هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 14.iseconf.ir

1010

عنوان همایش : دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ctconf.cnf.ir

1009

عنوان همایش : دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای علوم و فناوری
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : stconf.ir

1008

عنوان همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.bconf.cnf.ir

1007

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tsconf.ir

1006

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.mpconf.cnf.ir

1005

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 6.modirconf.cnf.ir

1004

عنوان همایش : کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : peconf.ir

1003

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf3.bonyadhamayesh.ir

1002

عنوان همایش : نکوداشت شاعر انقلاب،حمید سبزواری
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/sabzevari

1001

عنوان همایش : اولين همايش راهكارهاي نوين در روانشناسي ،علوم اجتماعي و علوم تربيتي
برگزارکنندگان : دبیرخانه همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : npseconf.ir

1000

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری مدیریت بحران غرب کشور
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : disasterkums.ir

999

عنوان همایش : همایش بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : amconf.ir

998

عنوان همایش : کنفرانس بين المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها
برگزارکنندگان : شرکت پیشگامان پژوهش های نوین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conference2016.ir

997

عنوان همایش : International Conference on Industrial Engineering,Management,Economy and Accounting
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ici2016.srpioneers.org

996

عنوان همایش : دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icconf.ir

995

عنوان همایش : دومین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.pfconf.ir

994

عنوان همایش : کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : csconf.ir

993

عنوان همایش : کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
برگزارکنندگان : پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : achconf.cnf.ir

992

عنوان همایش : اولین همایش زندگی جدید و اندیشه های اصیل
برگزارکنندگان : دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : nlot-conf.ir

991

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncrc2017.ir

990

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.modirconf.cnf.ir

989

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ic-ee.cnf.ir

988

عنوان همایش : چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.naconf.cnf.ir

987

عنوان همایش : هشتمین همایش ملی آموزش
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 8theducation.ir

986

عنوان همایش : اولین جشنواره تئاتر تك بازيگر رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/theater91

985

عنوان همایش : نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
برگزارکنندگان : شهرداری تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cpplanning.ir

984

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.mcconf.cnf.ir

983

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncmi.ir

982

عنوان همایش : همایش ملی غرب آسیا، چالش ها و افق های فرارو
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : westasia.iauaz.ir

981

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی
برگزارکنندگان : SCIJOUR - Scientific Journals Publisher
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.icaefm.cnf.ir

980

عنوان همایش : 2nd International Conference on Mathematical science
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icm2014.srpioneers.org

979

عنوان همایش : کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gsconf.ir

978

عنوان همایش : ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 13.iseconf.ir

977

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2015.citconf.ir

976

عنوان همایش : دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.isconf.cnf.ir

975

عنوان همایش : هفتمین جشنواره سراسری و توسعه کسب و کار شریف
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : vccupfestival.ir

974

عنوان همایش : کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cong-rud.mums.cnf.ir

973

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ienc.ir

972

عنوان همایش : دهمین دوره مسابقات ملی کمیکار ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 10cec.ir

971

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی معماری ، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.iacut.cnf.ir

970

عنوان همایش : همايش سبك زندگي امام موسي كاظم (ع)
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/emlifestyle

969

عنوان همایش : اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
برگزارکنندگان : پژوهشکده محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : neconf.ir

968

عنوان همایش : ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برگزارکنندگان : کمیته تحقیقات پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-sram94.mums.cnf.ir

967

عنوان همایش : اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه شناخت علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cpconf.ir

966

عنوان همایش : ساختارهای کلی جبری: نیمگروه­ها، S-سیستم­ها، وکاربردهای آنها
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/algconst

965

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dsconf.ir

964

عنوان همایش : همایش ملی اسلام و سلامت روان
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eslam.jdhor.cnf.ir

963

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.ictmngt.cnf.ir

962

عنوان همایش : سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.umconf.cnf.ir

961

عنوان همایش : نخستین کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : موسسه اندیشمندان پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : confarch.ir

960

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : c-it.cnf.ir

959

عنوان همایش : کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
برگزارکنندگان : فرمانداری اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : edhrconf.cnf.ir

958

عنوان همایش : اولین همایش ملی پژوهشی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 15.iseconf.ir

957

عنوان همایش : کنفرانس ملی چالش های معاصر در معماری، منظر وشهرسازی
برگزارکنندگان : اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caiu.cnf.ir

956

عنوان همایش : سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
برگزارکنندگان : پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

955

عنوان همایش : اولین همایش ملی سواد سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-healthliteracy.mums.cnf.ir

954

عنوان همایش : اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : stconf.ir

953

عنوان همایش : اولین کنگره ملی علوم حرکت بالینی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chms-rehab.cnf.ir

952

عنوان همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : محیا گستران هلیل جنوب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshgostaran.ir/agri1

951

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icgs2016.cnf.ir

950

عنوان همایش : اولین سمینار سالانه انجمن میکروالکترونیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : imacongress.org

949

عنوان همایش : اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه شناخت علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : peconf.ir

948

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین علوم فیزیک و نانوفناوری در ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fconf.ir

947

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
برگزارکنندگان : دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : kmiran.com

946

عنوان همایش : اولین همایش آتش نشانی و ایمنی شهری
برگزارکنندگان : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.nfus.cnf.ir

945

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : گروه آموزشی نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.mavc.cnf.ir

944

عنوان همایش : 2nd International Conference on Nanotechnology
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icn2014.srpioneers.org

943

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
برگزارکنندگان : پیشاهنگان دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icemah.cnf.ir

942

عنوان همایش : دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 10irec.cnf.ir

941

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری
برگزارکنندگان : موسسه فراز اندیشان دانش بین الملل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmrs2016.cnf.ir

940

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : سرامد مدیریت مهام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hpsconf.com

939

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ناوبری
برگزارکنندگان : پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : inc2016.ir

938

عنوان همایش : سومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ceconf.ir

937

عنوان همایش : دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.emconf.cnf.ir

936

عنوان همایش : هشتمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 16.iseconf.ir

935

عنوان همایش : کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mpconf.cnf.ir

934

عنوان همایش : کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fire.bhrc.ac.ir

933

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
برگزارکنندگان : وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : etec.ir

932

عنوان همایش : اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psfa2016.ir

931

عنوان همایش : چهاردهمین کنگره سراسري انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران و كنفرانس سالانه پرستاري سرطان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-icmoh.mums.cnf.ir

930

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزش
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت آموزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : edumngt.com

929

عنوان همایش : همايش ملي مدیریت تأمین پایدار و امنیت انرژي
برگزارکنندگان : سازمان آب و برق خوزستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mes1394.ir

928

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت بحران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.indm.cnf.ir

927

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم رفتاری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.raftarconf.cnf.ir

926

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.ogpd.cnf.ir

925

عنوان همایش : سومین جشنواره فناوری نانو
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.nanofestival.cnf.ir

924

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icts2016-usc.cnf.ir

923

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.ogpd.cnf.ir

922

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مهندس عمران،معماری و سازه
برگزارکنندگان : پژوهشکده RIPST
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icasce.org

921

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژِی بالینی و هشتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی ایلام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : epidcong.medilam.ac.ir

920

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mngtconf.cnf.ir

919

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در زبان شناسی همگانی و زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : upue.ir

918

عنوان همایش : 3rd International Conference on Nanotechnology-ICN2015
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icn2015.srpioneers.org

917

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : socioconf.com

916

عنوان همایش : اولین همایش ملی حقوق ،قوانین و تکالیف
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 17.iseconf.ir

915

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : indengconf.com

914

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icu2016.cnf.ir

913

عنوان همایش : سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : senaconf.ir

912

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.cfca.cnf.ir

911

عنوان همایش : اولین همایش اقتصاد ملی صنعتی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iotabrizu.ir

910

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی- اسلامی با تاکید بر پژوهش های نوین
برگزارکنندگان : شرکت علمی تحقیقاتی و مشاوره ای آینده ساز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ich94.ir

909

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مدیریت و صنایع
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : manageindust.ir

908

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.modirconf.cnf.ir

907

عنوان همایش : اولين كنفرانس ملي مديريت مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر آستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : em2016.ir

906

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.dconf.cnf.ir

905

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت
برگزارکنندگان : مرکز علمی کاربردی استانداری قم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncpb.ir

904

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی با تاکید بر پژوهش های نوین
برگزارکنندگان : شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ich94.ir

903

عنوان همایش : اولين همایش بين المللي نقش فناوری‌های نوین در علوم انسانی
برگزارکنندگان : موسسه هدایت فرهیختگان جوان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icrth.ir

902

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : manageconf.cnf.ir

901

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : itcc2016.cnf.ir

900

عنوان همایش : اولین کنفرانس توسعه و ترویج علوم انسانی با رویکرد کاربردی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mape.cnf.ir

899

عنوان همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pess2016.org

898

عنوان همایش : همایش مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
برگزارکنندگان : موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : petrocsr2016.cnf.ir

897

عنوان همایش : اولین کنفرانس مدیریت تجربه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

896

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : epconf.com

895

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : intresearches.com

894

عنوان همایش : دومین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

893

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cong-3ica.cnf.ir

892

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی کسری رامسر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ec2016.kasraramsar.ac.ir

891

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psychoconf.com

890

عنوان همایش : همایش ملی روان شناسی تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد مهاباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : edupconf.ir

889

عنوان همایش : جشنواره و کنفرانس فناوري هاي نوين در صنعت آب و برق
برگزارکنندگان : سازمان آب و برق خوزستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cs-pwti.ir

888

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.modirconf.cnf.ir

887

عنوان همایش : همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
برگزارکنندگان : انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icinh.ir

886

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی پژوهش های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : auum2016.cnf.ir

885

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی برق و انرژی ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.bconf.cnf.ir

884

عنوان همایش : اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین‏ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان
برگزارکنندگان : دانشگاه جیرفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ujmuconf.cnf.ir

883

عنوان همایش : سیزدهمین کنفرانس مهندسي ساخت و تولید ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icme2016.ir

882

عنوان همایش : 4th International Conference on Nanotechnology and Basic Science
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icn2016.srpioneers.org

881

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmae.cnf.ir

880

عنوان همایش : اولین کنفرانس آنالایزرهای فرآیندی چالشها و راهکارها
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ipaconf.com

879

عنوان همایش : کنفرانس بین الملی معماری و منظر شهری پایدار
برگزارکنندگان : موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : archconf.ir

878

عنوان همایش : دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استانداردسازی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mtconf.ir

877

عنوان همایش : دومین همایش ملی همایش اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2ncitv.ir

876

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی هیپنودونتیک در دندانپزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-hypnodontic2016.mums.ac.ir

875

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ادبیات، عرفان و فلسفه
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات رایمند پژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lpm2016.ir

874

عنوان همایش : همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ita2016.ir

873

عنوان همایش : دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی روانشناسی، مشاوره و آموزش اسلامی در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.pcconf.ir

872

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.finmgt.cnf.ir

871

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی ارزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.veconf.cnf.ir

870

عنوان همایش : نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fnclis.yu.ac.ir

869

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تمامی شاخه های علوم فنی و مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ibsn.ir

868

عنوان همایش : جایزه کتاب سال ابن سینا دانشگاه آزاد اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ebnesina-bookaward.ir

867

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی ایوان شمس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caconf.ir

866

عنوان همایش : کنفرانس سراسری کامپیوتر،برق،مکانیک و مکاترونیک
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ecme.ir

865

عنوان همایش : همایش علمی ورزش در کودکی
برگزارکنندگان : دانشگاه خوارزمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sportchildhoodconf.ir

864

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ic-im.cnf.ir

863

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و IT
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ecconf.cnf.ir

862

عنوان همایش : همایش ملی آموزش ابتدایی
برگزارکنندگان : اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncee.cnf.ir

861

عنوان همایش : بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icee2016.shirazu.ac.ir

860

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی فیزیک و پژوهش های کاربردی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : physicsconf.com

859

عنوان همایش : کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه شناخت علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
برگزارکنندگان : مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ipconf.ir

858

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی افق های جدید درمعماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.hiap.cnf.ir

857

عنوان همایش : جامعه مهندسان شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : جامعه مهندسان شهرسازی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isupd.ir

856

عنوان همایش : سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.naconf.cnf.ir

855

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.icmae.ir

854

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4environment.bonyadhamayesh.ir

853

عنوان همایش : چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.emaconf.cnf.ir

852

عنوان همایش : جشنواره سراسری رضوان
برگزارکنندگان : حوزه هنری خراسان رضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.rezvan2017.ir

851

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی ایوان شمس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caconf.ir

850

عنوان همایش : کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.dmeconf.cnf.ir

849

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : گروه آموزشی نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.mavc.cnf.ir

848

عنوان همایش : 2nd International Conference on New Frontiers in Physics
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icp2014.srpioneers.org

847

عنوان همایش : همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.ckma.ir

846

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی افق های جدید درمعماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.hiapcongress.cnf.ir

845

عنوان همایش : اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ncca.cnf.ir

844

عنوان همایش : دومين کنگره بين المللي تفکر و پژوهش دینی
برگزارکنندگان : کانون فرهنگی مناجات اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf-ir.cnf.ir

843

عنوان همایش : سومین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.gpaconf.cnf.ir

842

عنوان همایش : سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.caem.cnf.ir

841

عنوان همایش : ولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : سرامد مدیریت مهام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cauconf.com

840

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wcce.ir

839

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.psychoconf.cnf.ir

838

عنوان همایش : کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی عمران و مهندسی ساختمان
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : bseu-conf.com

837

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmpe.ir

836

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : qmtm.cnf.ir

835

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cesp.ir

834

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : caup.ir

833

عنوان همایش : همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : setconf.ir

832

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ogpd.cnf.ir

831

عنوان همایش : مدرسه بین المللی مطالعات شهری
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات و مطالعات شهری دیبا افق رایا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iuss.cnf.ir

830

عنوان همایش : همایش بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmiea.cnf.ir

829

عنوان همایش : چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوستداران محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : enconf.ir

828

عنوان همایش : اولين همايش ملي مهندسي برق در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eeco2015.com

827

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : oconf.ir

826

عنوان همایش : سومین كنفرانس ملی توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gpconf.ir

825

عنوان همایش : دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pes1394.cnf.ir

824

عنوان همایش : همایش مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshgostaran.ir

823

عنوان همایش : computer conference
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icp2015.srpioneers.org

822

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.emconf.cnf.ir

821

عنوان همایش : اولین همایش هدایت نتایج تحقیقات دانشگاهی به سمت تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
برگزارکنندگان : اداره کل استاندارد استان اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esfstandardconf.cnf.ir

820

عنوان همایش : پیاده سازی پارامترهای عملیاتی نوین مهندسی ، مدیریتی و علوم پایه در عرصه صنعت ایران با تاکید بر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
برگزارکنندگان : شرکت میهن زرین حساب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : newindustry.ir

819

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : psychoconf.ir

818

عنوان همایش : همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد چابهار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psycho2016.ir

817

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : agri3.bonyadhamayesh.ir

816

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : arch3.bonyadhamayesh.ir

815

عنوان همایش : کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.espconf.cnf.ir

814

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maie.ir

813

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت بحران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 6.indm.cnf.ir

812

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی
برگزارکنندگان : انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncih2015.ir

811

عنوان همایش : اولين کنفرانس ملی رويکردهای نوين و کاربردی در مهندسی مکانيک
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد بناب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naame2016.ir

810

عنوان همایش : سومین کنگره سراسری و اولین کنگره بین المللی سالیانه پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش در علوم پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی و رشته های وابسته ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pdtmed2016.com

809

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : بهار زبان آموزان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.bzra.cnf.ir

808

عنوان همایش : دومین همایش تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshanboohsazan.com

807

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نویین پژوهشی در هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cbconf.ir

806

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tconf.ir

805

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
برگزارکنندگان : دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : esud2.ir

804

عنوان همایش : دهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید باهنر کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 10.bciae.cnf.ir

803

عنوان همایش : نخستین همایش انرژی ساختمان و شهر
برگزارکنندگان : موسسه پژوهشی شبستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.sustenergy.cnf.ir

802

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی خانواده اسلامی ایرانی
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقاتی رایمندپژوه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icpe2016.cnf.ir

801

عنوان همایش : کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه
برگزارکنندگان : مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fhd2015.cnf.ir

800

عنوان همایش : سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.emaconf.cnf.ir

799

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
برگزارکنندگان : وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : etec.ir

798

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : citconf.ir

797

عنوان همایش : پنچمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2
برگزارکنندگان : شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : v94-2users.com

796

عنوان همایش : یازدهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : yuwmsiconference11.ir

795

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
برگزارکنندگان : سازمان هواشناسی کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : rccc.irimo.ir

794

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی بهداشت محیط ، سلامت و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3hygiene.bonyadhamayesh.ir

793

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : c-civil.cnf.ir

792

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : پژوهشکده RIPST
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : maessh.org

791

عنوان همایش : همایش ملی مدارس هوشمند و تعلیم و تربیت
برگزارکنندگان : سازمان هواشناسی کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sseconf.ir

790

عنوان همایش : دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.naconf.cnf.ir

789

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در زبان شناسی همگانی و زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : umec.ir

788

عنوان همایش : نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزش
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmsport.Cnf.ir

787

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.raftarconf.cnf.ir

786

عنوان همایش : اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psfa2016.ir

785

عنوان همایش : همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی مواد، متالورژی و مهندسی معدن ایران
برگزارکنندگان : انجمن افق نوین علم و فناوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gconf.ir

784

عنوان همایش : دومین همايش بين‌المللي مديريت رسانه
برگزارکنندگان : رویداد پردازش ماندگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.media.iranelites.cnf.ir

783

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
برگزارکنندگان : دانشگاه فنی و حرفهای میرزا کوچک صومعه سرا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : amtm2015.cnf.ir

782

عنوان همایش : اولین سمینار شیمی دارویی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : medchem.kums.cnf.ir

781

عنوان همایش : سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3architecture.bonyadhamayesh.ir

780

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گیاهان دارویی
برگزارکنندگان : انجمن علمی مهندسی کشاورزی و مهندسی منابع ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ncrb2015.cnf.ir

779

عنوان همایش : سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.psconf.cnf.ir

778

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق الکترونیک و مهندسی کامپیوتر
برگزارکنندگان : پژوهشکده RIPST
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iceecet.org

777

عنوان همایش : همایش ملی روانشناسی و جامعه شناسی از منظر بحران کاهش جمعیت و سالخوردگی
برگزارکنندگان : انجمن سلامت خانواده ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rconf.ir

776

عنوان همایش : طراحی،اجرا و اطلاع رسانی کارگاههای علمی آموزشی
برگزارکنندگان : بیمارستان فوق تخصصی پارسیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asmaworkshop.com

775

عنوان همایش : مصرف بهینه آب در صنعت
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : owci.ir

774

عنوان همایش : اولین همایش ملی بازی های رایانه ای
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cgco2016.ir

773

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی فرایند و شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chemiprocessconf.com

772

عنوان همایش : اولین همایش ملی دستاوردهای پژوهشی،چالش های دانشجوهای دکترا
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kums.cnf.ir/phd

771

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ، مدیریت و توسعه اقتصادی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fme2016.cnf.ir

770

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.raftarconf.cnf.ir

769

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : epsconf.ir

768

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncema.ir

767

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.iranrotate.ir

766

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cieconf.cnf.ir

765

عنوان همایش : پنجمین کنگره سراسری دو سالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh.lums.ac.ir

764

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی و بین المللی مدیریت در بهداشت و درمان
برگزارکنندگان : شرکت فناوری صنایع شیمیایی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : imhconf.com

763

عنوان همایش : اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی ،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ivconf.cnf.ir

762

عنوان همایش : کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.isconf.ir

761

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esconf.ir

760

عنوان همایش : اولین همایش ملی اطلاعات،ارتباطات، مردم و جامعه
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icps2016.ir

759

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری
برگزارکنندگان : پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scwmec.com

758

عنوان همایش : چهاردهمین همایش گفتار درمانی ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی گفتار درمانی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 14.iranslpcongress.cnf.ir

757

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم زمی و توسعه منطقه ای
برگزارکنندگان : مکران پژوه آب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : earthconf.cnf.ir

756

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی وتوسعه پایدار معماری،عمران، گردشگری ومحیط زیست شهری وروستایی
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3decelopment.bonyadhamayesh.ir

755

عنوان همایش : کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mechanic2015.ir

754

عنوان همایش : دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.pdconf.cnf.ir

753

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : indust2015.ir

752

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icsr2016.cnf.ir

751

عنوان همایش : اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gcaus.ir

750

عنوان همایش : اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر
برگزارکنندگان : انجمن علوم زراعی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chfst.ir

749

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : سرامد مدیریت مهام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmng.com

748

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی تاریخ و باستان شناسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی تاریخ و باستان شناسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : histarchconf.com

747

عنوان همایش : دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geoconf.ir

746

عنوان همایش : دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asconf.ir

745

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iceci.cnf.ir

744

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cgco2016.ir

743

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مطالعات زبان فارسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : plsconf.ir

742

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : afpiconf.ir

741

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : minmetalconf.com

740

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری جهاد دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icts2015-usc.ir

739

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eiconf.ir

738

عنوان همایش : همایش ملـی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد مدیریت شهری
برگزارکنندگان : انجمن علمی مهندسی عمران و معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncrc2015.cnf.ir

737

عنوان همایش : اولین همایش پدافند غیر عامل در بخش های کشاورزی ، با رویکرد توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dpconf.ir

736

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : industconf.cnf.ir

735

عنوان همایش : چهارمين كنفرانس ملي تحقيقات نوين در شيمي، مهندسي شيمي و نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rccep2015.cnf.ir

734

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icss2016.cnf.ir

733

عنوان همایش : اولین همایش اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
برگزارکنندگان : دانشگاه پرفسر حسابی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh-tafresh.ir

732

عنوان همایش : همایش فرهنگ و تمدن پزشکی درعصررضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-mccr.mums.cnf.ir

731

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی همایش بین المللی علوم انسانی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icihpnu.com

730

عنوان همایش : دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pdanef.ir

729

عنوان همایش : اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.epconf.ir

728

عنوان همایش : نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
برگزارکنندگان : دانشگاه گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : csc2015.guilan.cnf.ir

727

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی بنیاد همایش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4tge.bonyadhamayesh.ir

726

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : manageconf.ir

725

عنوان همایش : همايش ملي استاد دكتر عبدالكريم قريب
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gharibhamayesh.ir

724

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی عمران و شهرسازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی عمران و شهرسازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : civilurbanconf.com

723

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم ورزش و تربیت بدنی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.sportconf.cnf.ir

722

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.civiled.cnf.ir

721

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی معماری و شهر سازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icaup.cnf.ir

720

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.pfconf.ir

719

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : managementconf.cnf.ir

718

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.dsconf.cnf.ir

717

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : همایش فرازان کاراهیوا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.ictconf.cnf.ir

716

عنوان همایش : همایش ملی افق توسعه معماری معاصر کلان شهرها
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : drea.cnf.ir

715

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.amsconf.ir

714

عنوان همایش : همایش بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
برگزارکنندگان : کانون بین المللی معماران جهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : camu2016.cnf.ir

713

عنوان همایش : کنفرانس چشم اندازهای نوین در کشاورزی، محیط زیست، و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aetconf.cnf.ir

712

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
برگزارکنندگان : پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : seminarscience.cnf.ir

711

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی، مهندسی شیمی و علوم شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chemconf.ir

710

عنوان همایش : همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
برگزارکنندگان : موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : idconf.ir

709

عنوان همایش : کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mseconf.cnf.ir

708

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itconf2015.ir

707

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ienc2016.cnf.ir

706

عنوان همایش : دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : waterconf.ir

705

عنوان همایش : کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.comconf.cnf.ir

704

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : auum.cnf.ir

703

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ادیان
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ادیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : philrelconf.com

702

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2015.emme.ir

701

عنوان همایش : اولین کنفرانس بين المللى حسابدارى، مديريت و نوآوری در کسب و کار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icamib.com

700

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.tsconf.ir

699

عنوان همایش : دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.umconf.cnf.ir

698

عنوان همایش : کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : شرکت خانه عمران و معماری دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cauem.com

697

عنوان همایش : همایش زمین، فضا، انرژی پاک
برگزارکنندگان : دانشگاه محقق اردبیلی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : attitude21.cnf.ir

696

عنوان همایش : نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
برگزارکنندگان : موسسه زرین قلم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : heca.cnf.ir

695

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت آموزشی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت آموزشی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.edumngt.com

694

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان  
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.deconf.cnf.ir

693

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.caup.ir

692

عنوان همایش : اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین علوم تربیتی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ctconf.cnf.ir

691

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی برق
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elec2015.ir

690

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icd2016.cnf.ir

689

عنوان همایش : دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.psconf.cnf.ir

688

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی فرایند و شیمی
برگزارکنندگان : دبیرخانه اولین همایش ملی مهندسی فرایند و شیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chemiprocessconf.com

687

عنوان همایش : همایش مدیریت، فناوری و پایداری توسعه
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده علوم محیطی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mtds.ir

686

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی
برگزارکنندگان : گروه زیست شناسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bio2015.cnf.ir

685

عنوان همایش : اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
برگزارکنندگان : دبیرخانه اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lawconf.com

684

عنوان همایش : دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : imsym.ir

683

عنوان همایش : اولین سمپوزیوم ملی مجازی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ellipivconf.cnf.ir

682

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.caem.cnf.ir

681

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : comp2015.ir

680

عنوان همایش : کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.omranconf.cnf.ir

679

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chconf.ir

678

عنوان همایش : اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک با همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : awqmconf.ir

677

عنوان همایش : اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pdsd.ir

676

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی تحول و نوآوری در علوم انسانی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccih.ir

675

عنوان همایش : دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
برگزارکنندگان : دانشگاه خوارزمی با همکاری سازمان نظان مهندسی ساختمان استان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : seeap.ir

674

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1.icdan.cnf.ir

673

عنوان همایش : اولین کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی انرژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cmaes.cnf.ir

672

عنوان همایش : همایش دین و نظریه فرهنگی
برگزارکنندگان : شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای تخصصی حوزوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nazariehfarhangi.ir

671

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نویین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.chconf.cnf.ir

670

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icauc.ir

669

عنوان همایش : نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه های دفاع مقدس
برگزارکنندگان : سازمان بسیج رسانه استان فارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ajrdm.cnf.ir

668

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.psychoconf.com

667

عنوان همایش : دومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.senaconf.cnf.ir

666

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arc2015.ir

665

عنوان همایش : همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tourism.hakim-jorjani.cnf.ir

664

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : newconf.ir

663

عنوان همایش : همایش جامعه بینا شهروند نابینا
برگزارکنندگان : دانشگاه کاشان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : blindsconference2015.cnf.ir

662

عنوان همایش : هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه
برگزارکنندگان : بنیاد نهج البلاغه با همکاری شهرداری یزد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : nbcong.ir

661

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.geographyconf.cnf.ir

660

عنوان همایش : اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران ، معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.umconf.cnf.ir

659

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
برگزارکنندگان : انجمن پایش به همراه جامعه روانشناسی شهر رفسنجان و کمک نخبگان دانشجویی و اساتید چندین دانشگاه و همیاری چندین موسسه دیگر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asibconf.ir

658

عنوان همایش : همایش بین المللی سکونتگاه های فقیر نشین شهری به سوی بهسازی و باز آفرینی پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه کدستان با همکاری شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : USC2016.com

657

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی زمین کاو با همکاری انجمن علوم مهندسی لندن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : aebsconf.ir

656

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bgconf.ir

655

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : accfin2014.com

654

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوزی
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : restconf.com

653

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهش
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hr2015.cnf.ir

652

عنوان همایش : دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : p2sd.ir

651

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسري نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.ogpconf.ir

650

عنوان همایش : دومین همایش زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bpconf.ir

649

عنوان همایش : اولین کنفرانس خدمات حفاری
برگزارکنندگان : ایران دیریلینگ
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Drillingservices.ir

648

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agridevconf.com

647

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : civil2015.ir

646

عنوان همایش : سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : tellsi13.lu.ac.ir

645

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4ncnms.ir

644

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.asconf.cnf.ir

643

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : petroict.com

642

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : it2015.cnf.ir

641

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmei.ir

640

عنوان همایش : هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
برگزارکنندگان : انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iagconf.ir

639

عنوان همایش : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.shconf.cnf.ir

638

عنوان همایش : دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور
برگزارکنندگان : شرکت ترانسفورماتور پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2nd.transfo.ir

637

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
برگزارکنندگان : شرکت مخابرات خراسان رضوی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itcc2015.cnf.ir

636

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : managementtools.ir

635

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mrhconf.com

634

عنوان همایش : اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.pdconf.cnf.ir

633

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mktrconf.com

632

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.lawsdep.cnf.ir

631

عنوان همایش : دومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.emaconf.cnf.ir

630

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caeconf.com

629

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.socioconf.com

628

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی روانشناسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psyconf.ir

627

عنوان همایش : اولین همایش ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icconf.ir

626

عنوان همایش : اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : envconf.cnf.ir

625

عنوان همایش : اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در صنعت، علوم مهندسی، علوم پایه و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pdest.ir

624

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.modirconf.cnf.ir

623

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(ICGS2015)
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icgs2015.ir

622

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی ، آموزش و استاندارد سازی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mtconf.cnf.ir

621

عنوان همایش : همایش طریق جاوید
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tarighejavid.ir

620

عنوان همایش : دومین کنفرانس سراسري مهندسی عمران وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icesconf.ir

619

عنوان همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.niconf.cnf.ir

618

عنوان همایش : کنفرانس ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cammt.ir

617

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی قم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.smfe.cnf.ir

616

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4th.mngtconf.com

615

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی حسابداری و حسابرسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : accounting2015.ir

614

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی ارتقاء نظام مالی و بانکداری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bankconf.cnf.ir

613

عنوان همایش : سلسله رویدادهای معمارانه
برگزارکنندگان : مرکز رویدادهای معمارانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ruydaad.org

612

عنوان همایش : دومین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.gpaconf.cnf.ir

611

عنوان همایش : نخستین جشنواره سیب سلامت و رسانه
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sib.ajums.ac.ir

610

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
برگزارکنندگان : بنیاد نخبگان استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hekmatenab.ir

609

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی و افق چشم انداز 1404
برگزارکنندگان : مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : et1404.ir

608

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم کشاورزی
برگزارکنندگان : توسعه کارآفرینان دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmas.ir

607

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icm21.ir

606

عنوان همایش : همایش ملی توسعه گردشگری شاهرود، فرصت ها و چالش ها
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tourism.shahroodu.cnf.ir

605

عنوان همایش : دومین كنگره سراسري زيست شناسي و علوم طبيعي ايران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.bsconf.cnf.ir

604

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی
برگزارکنندگان : بنیاد نخبگان استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : confir.ir

603

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ermconf.com

602

عنوان همایش : اولین همایش ملی گردشگری پایدار
برگزارکنندگان : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : confti.ir

601

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم پایه
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scienceconf.ir

600

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی ارزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.veconf.cnf.ir

599

عنوان همایش : اولین کنگره علمی تخصصی زیست شناسی و علوم گیاهی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.bpconf.cnf.ir

598

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی مس رایان پیشرو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.ncih2015.ir

597

عنوان همایش : سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : isoee2015.cnf.ir

596

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخارو بخش بخار سیکل ترکیبی
برگزارکنندگان : انجمن صنفی نیروگاههای ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iscpc.ir

595

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : بنیاد نخبگان استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : niaconf.ir

594

عنوان همایش : اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pdhsem.ir

593

عنوان همایش : هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.chen.cnf.ir

592

عنوان همایش : هشتمین کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی
برگزارکنندگان : شرکت همایش آفرینان جاوید
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 8.panel.basirnr.cnf.ir

591

عنوان همایش : دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
برگزارکنندگان : شرکت مهندسی باو گستر پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.nccp.cnf.ir

590

عنوان همایش : همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی
برگزارکنندگان : مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tmh2015.ir

589

عنوان همایش : اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
برگزارکنندگان : شرکت مهندسان مشاور پارس چگالش با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.sdrc.cnf.ir

588

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس حسابداری و مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4th.accfinconf.com

587

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
برگزارکنندگان : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : valiasr-emc.ir

586

عنوان همایش : دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iiec2016.com

585

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی زبان شناسی همگانی و زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : msme2015.ir

584

عنوان همایش : دومین همایش آسیب شناسی صنایع بالا دستی نفت و گاز
برگزارکنندگان : شرکت فن آفرین پارس کیش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ogui.ir

583

عنوان همایش : نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fnsanci.ir

582

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.psconf.cnf.ir

581

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : educonf.cnf.ir

580

عنوان همایش : دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : epconf.ir

579

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد،حسابداری وعلوم تربیتی
برگزارکنندگان : شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : meae.ir

578

عنوان همایش : اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : auc2015.ir

577

عنوان همایش : دومین جایزه چالش نوآورانه
برگزارکنندگان : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.chaleshit.cnf.ir

576

عنوان همایش : اولین دوره‌ی کتاب سال عاشورا (جایزه‌ی دعبل خزاعی)
برگزارکنندگان : بنیاد دعبل خزایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ashoorabook.ir

575

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت دانشگاهی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : umconf.com

574

عنوان همایش : سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3tge.bonyadhamayesh.ir

573

عنوان همایش : اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی چابهار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.iucsport.cnf.ir

572

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chemiconf.cnf.ir

571

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cssm.ir

570

عنوان همایش : همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncceg.ir

569

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری
برگزارکنندگان : گروه رفتار پژوهشی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bs2015.ir

568

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iac2015.cnf.ir

567

عنوان همایش : اولین همایش منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه پایدار با تأکید برحقوق محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان خوزستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sden.khzpnu.cnf.ir

566

عنوان همایش : ششمین همایش ملی مالیه و اقتصادشهری
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eghtesadshahr.com

565

عنوان همایش : اولین همایش مدیریت ریسک و بیمه کشاورزی
برگزارکنندگان : سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری صندوق بیمه کشاورزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rmmia.ir

564

عنوان همایش : دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
برگزارکنندگان : وزارت نفت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : irandrilling.com

563

عنوان همایش : International Conference on Applied Economics and Business
برگزارکنندگان : Scientific Journals Publisher
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icaeb.ir

562

عنوان همایش : اولین کنگره جهان و بحران انرژی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wec2015.cnf.ir

561

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت شهری٬ محیط زیست و جغرافیا
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صالحان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : umeg.ir

560

عنوان همایش : ششمين كنفرانس ملي كاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cfd6.iut.ac.cnf.ir

559

عنوان همایش : اولین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان خوزستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : robotic.khzpnu.cnf.ir

558

عنوان همایش : همایش ملی سبک زندگی ، نظم و نظام
برگزارکنندگان : دانشگاه زنجان با همکاری دفنر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان زنجان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lsos.ir

557

عنوان همایش : همایش شعر آیینی نور
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pnupoetry.ir

556

عنوان همایش : همایش ملی فرهنگ،هویت شهری و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی بینالود مشهد با همکاری شهرداری طرقبه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.acob.ir

555

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmi.ir

554

عنوان همایش : کنگره ملی سربداران
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sarbedarancongress.ir

553

عنوان همایش : دومین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی و انسانی
برگزارکنندگان : انتشارات فرهیختگان دانشگاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isccenter.ir

552

عنوان همایش : دومین همایش آب ، انسان ، زمین
برگزارکنندگان : شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : whec.ir

551

عنوان همایش : دومین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agrocongress.ir

550

عنوان همایش : اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی زمین کاو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aenconf.com

549

عنوان همایش : سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند با همکاری گروه ترویجی دوست داران محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.naconf.cnf.ir

548

عنوان همایش : همایش نقدی بر مبحث 13
برگزارکنندگان : سازمان نظام مهندسی استان گلستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 13topic.golestan-nezam.com

547

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ibsconf.com

546

عنوان همایش : یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : civilengconf.cnf.ir

545

عنوان همایش : نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
برگزارکنندگان : دانشگاه زابل با همکاری موسسه زرین قلم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nfbas.ir

544

عنوان همایش : دومین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و و راهی به سوی آینده پایدار
برگزارکنندگان : جمعیت حامیان زمین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cchfg.ir

543

عنوان همایش : سومین همایش سراسری الکترونیکی محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوستداران محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.enconf.cnf.ir

542

عنوان همایش : دومین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار با همکاری مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.epsconf.ir

541

عنوان همایش : همایش ملی میعاد محراب
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mehrab-jahadsb.ir

540

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ، هنر و محیط زیست و کنفرانس بین المللی اقتصاد ، حسابداری و مدیریت و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : University of Szczecin and International Center of Academic Communication
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iicoac2015.com

539

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cong-cam.mums.cnf.ir

538

عنوان همایش : دومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pessconf.org

537

عنوان همایش : پنجمین جشنواره بین المللی مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ifi5.iauctb.cnf.ir

536

عنوان همایش : دومین همایش ملی معماری ، عمران و توسعه نوین شهری
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nacu.ir

535

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران
برگزارکنندگان : توسعه و فناوری پات با همکاری انجمن انرژی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ieanc.cnf.ir

534

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست
برگزارکنندگان : گروه مدیریت کشاورزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : agri2015.com

533

عنوان همایش : همایش بین المللی معماری ، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1.iacut.cnf.ir

532

عنوان همایش : اولین كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار با همکاری مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.epsconf.cnf.ir

531

عنوان همایش : همایش سراسری مباحث کلیدی در علم مدیریت
برگزارکنندگان : گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cims2015.com

530

عنوان همایش : همایش شرکت های سرآمد ، مادر و برندساز (لوکوموتیو اقتصاد دانش بنیان)
برگزارکنندگان : پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ebc.rcdat.cnf.ir

529

عنوان همایش : سومین اجلاس مدیران تحقیق ،توسعه و فناوری کشور با رویکرد مدیریت کاربردی و آینده نگر
برگزارکنندگان : شرکت همایش تجارت پارسیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rdconf.com

528

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت بحران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.indm.cnf.ir

527

عنوان همایش : دپارتمان معماری پایدار و توسعه شهری
برگزارکنندگان : کانون ملی معماری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : drea.ir

526

عنوان همایش : ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین
برگزارکنندگان : شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید با همکاری انجمن لجستیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scmconf2015.ir

525

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmpces.cnf.ir

524

عنوان همایش : اولین کنفرانس علوم و راهکارهای اقتصادی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس علوم و راهکارهای اقتصادی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : economicsconf.com

523

عنوان همایش : کنفرانس ملی روانشناسی خانواده ، کودک و نوجوان
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان علوم با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psychologyconf.ir

522

عنوان همایش : اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل
برگزارکنندگان : مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mecsp.ir

521

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.mavc.cnf.ir

520

عنوان همایش : همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه های دولتی و سازمان های مرتبط
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.aeromech.ir

519

عنوان همایش : اولین کنفرانس روانشناسی تربیتی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pes1393.cnf.ir

518

عنوان همایش : همایش ملی قرآن ، سلامت و سبک زندگی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : quran.fums.cnf.ir

517

عنوان همایش : اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری کمیته مشورتی دانشجویی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-ebc2.mums.cnf.ir

516

عنوان همایش : همایش توسعه متوازن منطقه ای کشور
برگزارکنندگان : وزارت جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : brdc.ir

515

عنوان همایش : همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه جیرفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.ujiroft.ir

514

عنوان همایش : همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hknwc.cnf.ir

513

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.geographyconf.com

512

عنوان همایش : آیات غمزه - کنگره مجازی شعر
برگزارکنندگان : جامعه ایمانی مشعر با همکاری رادیو معارف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.poemcongress.cnf.ir

511

عنوان همایش : چالش های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی : مواجه با مسایل کنونی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : celt-el.ir

510

عنوان همایش : هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس و انجمن زمین شناسی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.geosociety.ir

509

عنوان همایش : کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - شهر مصدر
برگزارکنندگان : کانون معماری ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : csau2015.com

508

عنوان همایش : سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
برگزارکنندگان : اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.iuconf.cnf.ir

507

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و فرهنگ رشت با همکاری جهاد دانشگاهی استان گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : concrete2015.ir

506

عنوان همایش : همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی ، شیمیایی و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : csep1.ir

505

عنوان همایش : ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.iranrotate.ir

504

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.agridevconf.com

503

عنوان همایش : اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : waterconfex.com

502

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ichconf.com

501

عنوان همایش : اولین کنفرانس راهبردها و راهکارهای فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : مرکز همایش های دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itconfiran.com

500

عنوان همایش : همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصاد و مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ageoee1393.com

499

عنوان همایش : همایش یافته های نوین در صنایع شیمیایی و دفاعی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nccd.ir

498

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی زلزله
برگزارکنندگان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : qaec.ir

497

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.socioconf.com

496

عنوان همایش : کنفرانس ملی راهبرد ها و راهکار های بازاریابی
برگزارکنندگان : مرکز همایش شهید بهشتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mktconf.com

495

عنوان همایش : سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3ntac.ir

494

عنوان همایش : همایش عوامل موثر بر توسعه استان لرستان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : toseahlorestan.lums.ac.ir

493

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.psychoconf.com

492

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران ، انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی و انجمن جهانی هیپنوتیزم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : hypnosiscong.cnf.ir

491

عنوان همایش : همایش سبک زندگی : فرصت ها و چالش ها
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : srbiau-lifestyle.ir

490

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.accfin2014.com

489

عنوان همایش : کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (رحمة الله علیه)
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cmmh-pnu.ir

488

عنوان همایش : دومین جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران
برگزارکنندگان : شرکت تعاونی مبتکران و کارآفرینان شهریاران برنا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tifestival.ir

487

عنوان همایش : همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی، مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی علوم فنی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی آزاد زرین حساب میهن با همکاری گروه صنعتی نورد سازان غرب و انتشارات فرهیختگان دانشگاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emapplied.ir

486

عنوان همایش : کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری شرکت تعاونی مهندسین مشاور سروستان سازان فردا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esec2015.com

485

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.newconf.cnf.ir

484

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی زمین کاو با همکاری انجمن علوم مهندسی لندن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aebsconf.ir

483

عنوان همایش : دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nodc.ir

482

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی
برگزارکنندگان : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری موسسه تحقیقاتی رایمند پروژه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mce2015.cnf.ir

481

عنوان همایش : اولین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.waterconf.ir

480

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی تازه های گلوکوم
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات قرینه دانشگا ه علوم پزشکی مشهد با همکاری انجممن گلوکوم ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : glcmums.cnf.ir

479

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه زابل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : econf.uoz.ac.ir/resd2015

478

عنوان همایش : اولین کنفرنس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
برگزارکنندگان : همایش سازان کاراهیوا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ictconf.cnf.ir

477

عنوان همایش : دومین همایش ملی برنامه ریزی ، حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : env2.bonyadhamayesh.ir

476

عنوان همایش : کنفرانس ملی لاقتصاد ، مدیریت و حسابداری - اولین کنفرانس ملی مهندسی ، علوم اجتماعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : موسسه علمی خوارزمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh1404.ir

475

عنوان همایش : بیست و دومین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : crysym22.ir

474

عنوان همایش : کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
برگزارکنندگان : همایش سازان کاراهیوا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : waterengconf.com

473

عنوان همایش : جشنواره بین المللی فیلم علمی اهواز
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ahvazfilmfestival.ir

472

عنوان همایش : هفتمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل
برگزارکنندگان : مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی با همکاری بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 7.nritldcongress.cnf.ir

471

عنوان همایش : دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agri2.bonyadhamayesh.ir

470

عنوان همایش : دومین دوره جایزه هنر و ادبیات محتشم
برگزارکنندگان : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mohtashamaward.ir

469

عنوان همایش : همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالشها ، واقعیت ها و راهکارها
برگزارکنندگان : دانشگاه رازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncre.ir

468

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نویین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی نیکان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aconf.cnf.ir

467

عنوان همایش : دومین همایش ملی معماری ، عمران و محیط زیست شهری
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arch2.bonyadhamayesh.ir

466

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب ها
برگزارکنندگان : دانشگاه محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : uoe.cnf.ir/wetlands2

465

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.managementtools.ir

464

عنوان همایش : نخستین همایش تخصصی مدیریت وصول مطالبات معوق
برگزارکنندگان : شرکت تحقیقاتی کاوش با همکاری شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mcnpl.com

463

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان علوم با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geographyconf.cnf.ir

462

عنوان همایش : همایش بین المللی تغذیه دام و طیور
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iau-maragheh.cnf.ir/ipln2015

461

عنوان همایش : نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکرد های کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی هزاره سوم با همکاری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهاب علم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nchm2015.cnf.ir

460

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.raftarconf.cnf.ir

459

عنوان همایش : اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.geoconf.ir

458

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
برگزارکنندگان : مرکز همایش های علمی همایش نگار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icm2015.ir

457

عنوان همایش : جشنواره ملی کودک و مصرف منطقی دارو
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kudakdaroo.sums.ac.ir

456

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.mktrconf.com

455

عنوان همایش : همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
برگزارکنندگان : شرکت علم محوران آسمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ema2015.ir

454

عنوان همایش : اولین همایش ملی ارزیابی ، مدیریت و آمایش محیط زیستی ایران
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : assessment.bonyadhamayesh.ir

453

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : همایشگران پرتو اشراق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.modirconf.cnf.ir

452

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ، هنر و محیط زیست و کنفرانس بین المللی اقتصاد ، حسابداری و مدیریت و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : University of Szczecin and International Center of Academic Communication
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iicoac.cnf.ir

451

عنوان همایش : دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/agri2

450

عنوان همایش : سومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان علوم با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tonekabonconf.ir

449

عنوان همایش : دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/construction2

448

عنوان همایش : کنفرانس ملی فناوری ، انرژِی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی صنعت آب و برق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ted2015.cnf.ir

447

عنوان همایش : اولین دوره مسابقات منطقه ای رباتیک ابوالوفای بوزجانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iautj.cnf.ir/roboiautj

446

عنوان همایش : دومین کنگره موبایل ایران
برگزارکنندگان : سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همکاری سینما آهنگ
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mobileconference.ir

445

عنوان همایش : سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ihrm.sums.ac.ir

444

عنوان همایش : دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/eq2

443

عنوان همایش : همایش ملی کار آفرینی
برگزارکنندگان : خانه کار آفرینان استان کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kermanhamayesh.ir

442

عنوان همایش : اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی
برگزارکنندگان : گروه پژوهشی مدیریت دانش با همکاری دانشگاه امام علی (ع)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh.mobin-km.cnf.ir

441

عنوان همایش : چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی سلامت
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psycoconf.cnf.ir

440

عنوان همایش : اولین همایش ملی وکالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/law1

439

عنوان همایش : چهارمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : shirazcochlear2016.sums.ac.ir

438

عنوان همایش : همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی فردوس با همکاری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nckia.ir

437

عنوان همایش : دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
برگزارکنندگان : شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : smconference.ir

436

عنوان همایش : اولین کنفرانس سراسری نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nacife.ir

435

عنوان همایش : دومین همایش ملی سرامیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/ceramic2

434

عنوان همایش : دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 12.igc.cnf.ir

433

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی شفق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : shafaghconf.ir

432

عنوان همایش : هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
برگزارکنندگان : هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7th.iagconf.ir

431

عنوان همایش : همایش ملی توسعه مشارکت همگانی
برگزارکنندگان : اداره کل کمیته امداد خمینی (ره) استان گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.glnemdad.cnf.ir

430

عنوان همایش : ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranpipetech.ir

429

عنوان همایش : اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amaconf.ir

428

عنوان همایش : 1th National Conference on Engish Language, Literature and Translation in Education
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/english1

427

عنوان همایش : کنفرانس ملی لیزینگ
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری موسسه نارکیش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : leasingconf.com

426

عنوان همایش : اولین همایش خلاقیت و کودک من
برگزارکنندگان : موسسه نگاره هنر پارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : h-koodak.ir

425

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی اقتصاد مقاومتی مبانی ، الزامات و الگو های عملی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eghtesadmoghavemati.cnf.ir

424

عنوان همایش : کنگره سالمندی و سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : elderly.sums.ac.ir

423

عنوان همایش : اولین مسابقات اختراعات و دستاوردهای دانشجویان مهندسی مکانیک ایران در خلال برگزاری هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران، انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : stu2014.cnf.ir

422

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز با همکاری سر آمد مدیریت مهام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rbsconf.com

421

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی حفاظت در برابر آتش
برگزارکنندگان : شرکت پادناهور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fpconf.com

420

عنوان همایش : اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
برگزارکنندگان : شرکت مزرعه پدیده خراسان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.agrocongress.ir

419

عنوان همایش : همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fsdio.ir

418

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار
برگزارکنندگان : گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : phcai.mums.cnf.ir

417

عنوان همایش : تحول نظام سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rehseminar.sums.ac.ir

416

عنوان همایش : Education Innovation for Knowledge-Based Economy: Curriculum, Pedagogy & Technology
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : iau-asaihl.com

415

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی اقتصاد و دارایی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : proconf.cnf.ir

414

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncan.ir

413

عنوان همایش : اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه
برگزارکنندگان : کمیته امداد امام خمینی(ره) با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : congress.emdad.ir

412

عنوان همایش : همایش ملی سالمندی ، ابعاد و چالش های آینده
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : salmandiconf.ir

411

عنوان همایش : نخستین همایش ملی الکترونیک غذای سالم
برگزارکنندگان : پارک علم و فناوری سیستان بلوچستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : echf.ir

410

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncema.ir

409

عنوان همایش : همایش ملی استان کرمانشاه ، نظم و امنیت
برگزارکنندگان : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی استان کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : krsh-osc.ir

408

عنوان همایش : همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pnuncaed.ir

407

عنوان همایش : اولین همایش ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : herbandhealth.bonyadhamayesh.ir

406

عنوان همایش : بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isme2015.cnf.ir

405

عنوان همایش : دومین همایش ملی گردشگری ، جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2tge.bonyadhamayesh.ir

404

عنوان همایش : کنفرانس ملی معماری ، شهرسازی و بهینه سازی مصرف
برگزارکنندگان : انجمن معماری ایران، موسسه بین المللی ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : auec.ir

403

عنوان همایش : دومین اکسپوی پزشکی ، سلامت یزد
برگزارکنندگان : گروه پدیده موفقیت با همکاری سازمان صنعت و معدن تجارت استان یزد و شرکت نمایشگاههای تجاری بین المللی منطقه یزد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : expoyazd.com

402

عنوان همایش : چهارمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی
برگزارکنندگان : دانشگاه عوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4lrcic.sums.ac.ir

401

عنوان همایش : کنفرانس ملی جغرافیا ، عمران شهری و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : انجمن معماری ایران،موسسه بین المللی ایرانیان با همکاری وزارت راه و شهرسازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gusd.ir

400

عنوان همایش : اولین همایش ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات (در سازمانها و صنایع)
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور تهران با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itmc2015.ir

399

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
برگزارکنندگان : گروه بین المللی راهبران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : brandconf.ir

398

عنوان همایش : نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی
برگزارکنندگان : کمیته امداد امام خمینی و بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : madadcnf.ir

397

عنوان همایش : همایش موسسه مالی و اعتباری
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fincreditconf.com

396

عنوان همایش : هفته فناوری طلاعات و ارتباطات فارسی زبانان
برگزارکنندگان : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با همکاری انجمن تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب (اجمع)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pictweek.cnf.ir

395

عنوان همایش : رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن
برگزارکنندگان : مرکز ملی جهانی شدن ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی(ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hemayat.igcd.ir

394

عنوان همایش : کنگره سالیانه سراسری فیزیک ايران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iacp.ir

393

عنوان همایش : نخستین همایش بین المللی صنعت نفت و گاز با رویکرد توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ogpd.cnf.ir

392

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pgc2015.cnf.ir

391

عنوان همایش : دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaufasa.cnf.ir/eleccomp

390

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و توسعه پايدار
برگزارکنندگان : مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.eiconf.cnf.ir

389

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان  
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.deconf.cnf.ir

388

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی اخلاق نشر
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری کمیته بین المللی اخلاق نشر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : publicationethics.sums.ac.ir

387

عنوان همایش : اولین کنفرانس سراسري مهندسی عمران وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.icesconf.cnf.ir

386

عنوان همایش : همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : greenindustry.ir

385

عنوان همایش : اولین همایش ملی گردشگری درآمد و فرصت
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tourism3.bonyadhamayesh.ir

384

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : faconf.cnf.ir

383

عنوان همایش : جشنواره عروة الوثقی
برگزارکنندگان : موسسه قرآنی چشمه سار نور با همکاری موسسه فرهنگی هنری امام سجاد (ع)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : j-orvatolvosgha.ir

382

عنوان همایش : همایش نقش مدیریت مالی شخصی در اقتصاد مدیریتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : personalfinance.cnf.ir

381

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی ذر برق مکانیک و مکاترونیک
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elemechconf.ir

380

عنوان همایش : دومین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.naconf.cnf.ir

379

عنوان همایش : همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست ،معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ceuconf.ir

378

عنوان همایش : اولین همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان کهکیلویه و بویراحمد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cde-pnu.ir

377

عنوان همایش : همایش دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : water.jdhor.cnf.ir

376

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مطالعات امنیت و تروریسم
برگزارکنندگان : شرکت کوش آور تجهیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tassc.ir

375

عنوان همایش : دومین کنفرانس ذخیره سازی و مخازن نفت و گاز
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.petrostorage.com

374

عنوان همایش : دومین همایش سراسری الکترونیکی محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.enconf.cnf.ir

373

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2014.citconf.ir

372

عنوان همایش : فناوری های نوین در علوم زیستی
برگزارکنندگان : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران شمال
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : htbs2014.ir

371

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geo-conf.cnf.ir

370

عنوان همایش : اوّلین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : مدیران خبره نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.mavc.cnf.ir

369

عنوان همایش : کنفرانس سراسری کشاورزی و منابع طبیعی با رویکرد جهانی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور واحد صفاشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncan.ir

368

عنوان همایش : جایگاه اقوام و فرهنگ های محلی در تحکیم هویت ایرانی - اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان، استانداری اصفهان، وزارت علوم، دانشگاه علوم پزشکی اصهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Ghowmiat.ir

367

عنوان همایش : اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
برگزارکنندگان : شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncc2014.cnf.ir

366

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2014..amsconf.ir

365

عنوان همایش : مدیریت ریسک در زیر شاخه های حیاتی کشور
برگزارکنندگان : کوش آور تجهیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cirm.ir

364

عنوان همایش : 1st Iranian National Virtual Conference on English Language Teaching issues
برگزارکنندگان : Young Researchers and Elites Club,North Tehran Branch
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : elt2014.cnf.ir

363

عنوان همایش : همایش توسعه پایدار روستایی در افق 1404
برگزارکنندگان : شرکت توسعه گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : srdc.ir

362

عنوان همایش : اولین جایزه چلش نوآورانه
برگزارکنندگان : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با همکاری انجمن تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب (اجمع)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.irigp.ir

361

عنوان همایش : سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالي عمران و توسعه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : village1.hamayeshnahad.ir

360

عنوان همایش : کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : انجمن معماری ایران،موسسه بین المللی ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : uusd.cnf.ir

359

عنوان همایش : کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : انجمن گردشگری ،موسسه ایرانیان وقطب برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geo-tourism.ir

358

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدیریت سرمایه های انسانی
برگزارکنندگان : شرکت کوش آور تجهیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cmhc.ir

357

عنوان همایش : همايش منطقه اي پژوهش ماموريت گرا، كليد تعامل صنعت و دانشگاه
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arakconf.ir

356

عنوان همایش : هفتمین کنگره بین المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : meiconf.cnf.ir

355

عنوان همایش : اولين كنگره سراسري زيست شناسي و علوم طبيعي ايران
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.bsconf.ir

354

عنوان همایش : پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
برگزارکنندگان : دانشگاه ارومیه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 15cesc.ir

353

عنوان همایش : اولین کنفرانس لوله و مخازن کامپوزیت ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cpvtconf.com

352

عنوان همایش : اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار با همکاری مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.bsconf.cnf.ir

351

عنوان همایش : همایش ملی گردشگری شهری و توسعه شهرها
برگزارکنندگان : شرکت توسعه گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : utcd.ir

350

عنوان همایش : همایش سالیانه سراسری الکترونیک زیست شناسی ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranbioconf.ir

349

عنوان همایش : اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.gpaconf.cnf.ir

348

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری الکترونیک سالیانه مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : meaisc.ir

347

عنوان همایش : اولین همایش ملی پرستاری، روان شناسی و ارتقای سلامت
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : health.bonyadhamayesh.ir

346

عنوان همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eme2014.com

345

عنوان همایش : حجاب و عفاف و پوشش اقوام ایرانی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kb-aghvam.ir

344

عنوان همایش : دومین کنگره ملی زغال سنگ
برگزارکنندگان : شرکت معادن زغالسنگ کرمان با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nicc2014.ir

343

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : law-conf.cnf.ir

342

عنوان همایش : کنگره الکترونیک سالیانه سراسری مهندسي عمران ايران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaecce.ir

341

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mes2014.cnf.ir

340

عنوان همایش : دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
برگزارکنندگان : دانشگاه سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.desertconf.cnf.ir

339

عنوان همایش : کنگره سراسری الکترونیکی علوم کامپیوتر، شبکه و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nccnit2014.ir

338

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه اطلاع رسانی نفت گاز و پتروشیمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : accfinconf.com

337

عنوان همایش : دومین همایش ملی گردشگري و توسعه پايدار
برگزارکنندگان : دانشکده گردشگري دانشگاه سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : semtourismconf.ir

336

عنوان همایش : ذخیره گاه زیست گره هامون
برگزارکنندگان : سازمان حفاظت محيط زيست كشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamounbiospherereserve.ir

335

عنوان همایش : همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
برگزارکنندگان : تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.icara.cnf.ir

334

عنوان همایش : اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : energy.bonyadhamayesh.ir

333

عنوان همایش : همایش سالیانه سراسری الکترونیک شیمی ، مهندسی شیمی، نفت و مواد ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iranchem2014.ir

332

عنوان همایش : اولین سمپوزیوم بین المللی مهندسی، مدیریت و توسعه پايدار
برگزارکنندگان : مجمع عالی توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.imsym.cnf.ir

331

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری الکترونیک مهندسی برق ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iceee2014.ir

330

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ،صنایع غذایی و صنایع تبدیلی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.afpiconf.ir

329

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
برگزارکنندگان : مدیران ایده پرداز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icm21.ir

328

عنوان همایش : کنفرانس سراسری معماری و شهرسازی نوین ایران و جهان
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور واحد صفاشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncaui.ir

327

عنوان همایش : همایش افق های نوین در توامندسازی و توسعه پایدار معماری، گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : development.bonyadhamayesh.ir

326

عنوان همایش : همایش ملی اقتصاد ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncie-aligoudarz.ir

325

عنوان همایش : همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iau-gonabad.cnf.ir/erfan

324

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : مدیران خبره نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.lawsdep.cnf.ir

323

عنوان همایش : همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان البرز
برگزارکنندگان : سازمان همیاری شهرداری های استان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bordbordconference.ir

322

عنوان همایش : همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه شاهد دانشکده پرستاری و مامایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ecnmcongress.shahed.ac.ir

321

عنوان همایش : اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2tourism.bonyadhamayesh.ir

320

عنوان همایش : شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیستهای ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iae-congress.cnf.ir

319

عنوان همایش : 1th Congress of Asian-African Society Of Mycobacteriology
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : aasmcongress.ir

318

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.socioconf.com

317

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران و انجمن سازه های فضاکار ایران و دانشگاه مهندسی عمران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iiossconf.com

316

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی ، معدن ، نفت و گاز
برگزارکنندگان : مرکز مقاوم سازی لرزه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hsec1.ir

315

عنوان همایش : همایش انواع ادبی در ادبیات فارسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaufasa.cnf.ir/literature

314

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم کشاورزی، محیط زیست و صنایع غذایی
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aefsconf2014.ir

313

عنوان همایش : اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
برگزارکنندگان : مرکز پژوهشی زمین کاو
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.aebsconf.ir

312

عنوان همایش : هم اندیشی سیمان و نقش آن در توسعه پایدار
برگزارکنندگان : شرکت سیمان هگمتان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cement.cnf.ir

311

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی زبان شناسی و ادبیات خارجی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lingconf.cnf.ir

310

عنوان همایش : نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی
برگزارکنندگان : پارک علم و فناوری سیستان بلوچستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ecfs.ir

309

عنوان همایش : جشنواره ملی مخترعان، مبتکران و نوآوران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4inventionfest.ir

308

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه مدیریت و علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emes2014.com

307

عنوان همایش : 22سمینار بازآموزی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : psorc-seminar.sums.ac.ir

306

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : nccea.ir

305

عنوان همایش : اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد زاهدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amayesh93.cnf.ir

304

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کارآفرینی و سرمایه گذاری
برگزارکنندگان : استانداری قم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ictinevestment.cnf.ir

303

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالوژی
برگزارکنندگان : انجمن مهندسین متالوژی و انجمن علمی ریخته گری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.imatconf.cnf.ir

302

عنوان همایش : نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.9bciae.com

301

عنوان همایش : همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی تئاتر ، سینما ، انیمیشن
برگزارکنندگان : دانشگاه هنر تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ghodratemeli.art.ac.ir

300

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی و انسانی
برگزارکنندگان : انتشارات فرهیختگان دانشگاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.isccenter.ir

299

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iautj.cnf.ir

298

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1st.psychoconf.com

297

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات ، ارتباطات و کامپیوتر
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نور باران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mitc2014.cnf.ir

296

عنوان همایش : کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور صفاشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncee.ir

295

عنوان همایش : اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید ،تبدیل ، مصرف
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nfs2014.ir

294

عنوان همایش : کنفرانس جامع سراسری مهندسی صنایع و سیستم ها
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور واحد صفاشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nciei.ir

293

عنوان همایش : اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : microscopic.sums.ac.ir

292

عنوان همایش : اولین همایش ملی جنگلهای بلوط
برگزارکنندگان : دانشکده کشاورزی یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : oakconf.ir

291

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی عمران ، توسعه و اقتصاد شهری
برگزارکنندگان : مدیران خبره نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.civiled.cnf.ir

290

عنوان همایش : سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت ، گاز ، پالایش وپتروشیمی
برگزارکنندگان : مرکز همایش شهید بهشتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.petroict.com

289

عنوان همایش : کنفرانس امنیت سامانه های نرم افزاری
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : softseccp.shirazu.cnf.ir

288

عنوان همایش : اولین رقابت رصدی رویت هلال ایران
برگزارکنندگان : شرکت پیشگامان نجوم هارمانیا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : royat1.ir

287

عنوان همایش : نهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 9.tarvij.cnf.ir

286

عنوان همایش : اولین همایش آب ، انسان ، زمین
برگزارکنندگان : شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.whec.ir

285

عنوان همایش : همایش مدل سازی ریاضی در مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : abhariau.cnf.ir/mmme

284

عنوان همایش : نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه ارومیه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 9thivsc.ir

283

عنوان همایش : هشتمین کنگره سالیانه کولورکتال
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : colorectalcongress8.sums.ac.ir

282

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی فیزیک
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : physicsconf.cnf.ir

281

عنوان همایش : سومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت بهسازی و توسعه با آموزش
برگزارکنندگان : انجمن را آوران آموزش دانش گستر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arad3.ir

280

عنوان همایش : کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : archconf.ir

279

عنوان همایش : اولین نشست بین المللی اخلاق و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : uoe.cnf.ir/EnvironmentalEthics

278

عنوان همایش : اولین همایش ملی معماری ، عمران و محیط زیست شهری
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : architecture.bonyadhamayesh.ir

277

عنوان همایش : نخستین کنفرانس بین المللی بورس- بانک -بیمه
برگزارکنندگان : مدیران خبره نارون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sebid.ir/

276

عنوان همایش : اولین کنفرانس سراسري نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.ogpconf.cnf.ir

275

عنوان همایش : نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و و راهی به سوی آینده پایدار
برگزارکنندگان : جمعیت حامیان زمین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1st.cchfg.ir

274

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emass.ir

273

عنوان همایش : مدرسه بین المللی مطالعات شهری
برگزارکنندگان : دیبا افق رایا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iuss.ir

272

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی افق های جدید درمعماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.hiap.cnf.ir

271

عنوان همایش : نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو
برگزارکنندگان : اتاق اکو ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icechtmi.com

270

عنوان همایش : دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ichmt2014.ir

269

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
برگزارکنندگان : دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت بحران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : indm.cnf.ir

268

عنوان همایش : دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : herb.bonyadhamayesh.ir

267

عنوان همایش : سیزدهمین کنگره تغذیه ایران و اولین کنگره بین المللی تغذیه
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : irannutrition2014.com

266

عنوان همایش : کنفرانس سالانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : karafariniconference.com

265

عنوان همایش : همایش ملی سبک زندگی اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور قم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lifestyleconf.ir

264

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.pcconf.cnf.ir

263

عنوان همایش : دومین همایش کشوری آسم : تشخیص و درمان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2thaas.sums.ac.ir

262

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cbgconf.ir

261

عنوان همایش : یازدهمین ماراتن مسیه ایران
برگزارکنندگان : پیشگامان نجوم هارمانیا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : reghabat11.cnf.ir

260

عنوان همایش : دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : environment.bonyadhamayesh.ir

259

عنوان همایش : جشنواره و نمایشگاه ملل نسل دفاع مقدس
برگزارکنندگان : وزارت صنعت و معدن و تجارت - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nasledefa.ir

258

عنوان همایش : دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید باهنر کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iuconf.ir

257

عنوان همایش : Iranian International Conference on Chemistry and Environment
برگزارکنندگان : مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی و علوم محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iicce.ir

256

عنوان همایش : همایش تازه های فیبریلاسیون دهلیزی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : shiraz-af.sums.ac.ir

255

عنوان همایش : نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : paper.swem.ir

254

عنوان همایش : اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.naconf.ir

253

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر فناوریهای نانو
برگزارکنندگان : دانشگاه رازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ice2014.razi.cnf.ir

252

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2014.elsconf.ir

251

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی و متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
برگزارکنندگان : دانشگاه سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : imes-congress.semnan.ac.ir

250

عنوان همایش : ششمین همایش روز جهانی اندازه شناسی
برگزارکنندگان : x
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : metrologyday.ir

249

عنوان همایش : اولین همایش الکترونیکی علوم پزشکی و سلامت
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mshconf.ir

248

عنوان همایش : هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iqro.ir

247

عنوان همایش : دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
برگزارکنندگان : انجمن مدیریت راهبردی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 10.smconf.cnf.ir

246

عنوان همایش : اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی
برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبائی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asib2014.com

245

عنوان همایش : سومین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : rsc3.sums.ac.ir

244

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ایران
برگزارکنندگان : انجمن مهندسی ارزش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.veconf.com

243

عنوان همایش : هجدهمین کنگره رادیولوژی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : shirazrad2014.sums.ac.ir

242

عنوان همایش : هفتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
برگزارکنندگان : دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 7th.kmiran.com

241

عنوان همایش : اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوری های نوین در صنعت ساختمان
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/construction1

240

عنوان همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی برند
برگزارکنندگان : شرکت پژوهشی گسترش رهیافت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : brandconf.ir

239

عنوان همایش : نخستين بين‌المللی سيره نبوی در طب
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sire-teb.sums.ac.ir

238

عنوان همایش : جشنواره و نمایشگاه ملی بانک ها و موسسات مالی
برگزارکنندگان : وزارت صنعت، معدن و تجارت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fbfi.ir

237

عنوان همایش : اولین همایش ملی کاربرد علوم و فن آوری نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/agri1

236

عنوان همایش : اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/eq1

235

عنوان همایش : دومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور
برگزارکنندگان : همایش تجارت پارسیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rdconf.cnf.ir

234

عنوان همایش : شتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mathconf.cnf.ir

233

عنوان همایش : دومین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی
برگزارکنندگان : گروه سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.2nd-multimodaltransport.cnf.ir

232

عنوان همایش : سومین جشنواره بین المللی ایران بانک 2014
برگزارکنندگان : بانک مرکزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ibfi.ir

231

عنوان همایش : مسابقه ایده های برتر آینده کتابخانه های عمومی
برگزارکنندگان : نهادکتابخانه های عمومی کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : libidea.ir

230

عنوان همایش : همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
برگزارکنندگان : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cupnc.shbu.ac.ir

229

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agri.bonyadhamayesh.ir

228

عنوان همایش : اولین همایش مدیریت گردشگری،طبیعت گردی و جغرافیا
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tourism.bonyadhamayesh.ir

227

عنوان همایش : دومین همایش ملی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2architecture.bonyadhamayesh.ir

226

عنوان همایش : هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت پسماند
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshpasmand.ir

225

عنوان همایش : The Third Iranian International Conference on Woman's Health
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : whc2014.sums.ac.ir

224

عنوان همایش : اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
برگزارکنندگان : شرکت مهندسی باو گستر پارس - شرکت مهندسین مشاور پرهون آبراهه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.nccp.ir

223

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه علمی کاربردی زاهدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ausiconf.cnf.ir

222

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
برگزارکنندگان : انجمن ژئوتکنیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icge.cnf.ir

221

عنوان همایش : کنگره و نمایشگاه ملی بانک ها و بانکداری الکترونیک
برگزارکنندگان : بانک مرکزی - وزارت اقتصاد دارایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ecmi.ir

220

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : prevention3.sums.ac.ir

219

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند و موسسه حمایت از طبیعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.senaconf.cnf.ir

218

عنوان همایش : همایش بین المللی پرستاری و مامایی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.nmrc2014.ir

217

عنوان همایش : اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
برگزارکنندگان : ایده آوران دنیای کیفیت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncsfood.cnf.ir

216

عنوان همایش : کنفرانس پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
برگزارکنندگان : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : policeqmoe.ir

215

عنوان همایش : همایش بین المللی صندوق توسعه ملی " ثروت ملی ، تخصیص دارایی و مدیریت ریسک "
برگزارکنندگان : صندوق توسعه ملی
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ndfic.cnf.ir

214

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mathphyconf.ir

213

عنوان همایش : اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : env.bonyadhamayesh.ir

212

عنوان همایش : همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
برگزارکنندگان : سازمان بورس اوراق بهادار - دانشگاه علامه طباطبایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ifrsconf.com

211

عنوان همایش : دومین همایش و نمایشگاه ملی صنعت دیرگداز ایران
برگزارکنندگان : انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf-refractory.cnf.ir

210

عنوان همایش : هشتمين كنفرانس ملّي و پنجمين كنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icelet.cnf.ir

209

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gc4pnu.ir

208

عنوان همایش : هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : shz.cmrccongress.sums.ac.ir

207

عنوان همایش : اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
برگزارکنندگان : سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshnahad.ir

206

عنوان همایش : همایش بین المللی کتاب و نشر
برگزارکنندگان : -
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icbp.cnf.ir

205

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های عروق کرونر قلب
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : crc.sums.ac.ir

204

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتار
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : bs2014.cnf.ir

203

عنوان همایش : اولین همایش مجازی ملی علوم زمین
برگزارکنندگان : انجمن علمی پژوهشی کاوشگران جوان زمین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geocku.cnf.ir

202

عنوان همایش : همايش بین المللی چشم انداز سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ihv2025.sums.ac.ir

201

عنوان همایش : elt4
برگزارکنندگان : موسسه آموزش زبان هرمس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elt4.cnf.ir

200

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخارو بخش بخار سیکل ترکیبی
برگزارکنندگان : انجمن صنفی نیروگاههای ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iscpc.cnf.ir

199

عنوان همایش : نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : jobedu.cnf.ir

198

عنوان همایش : هفتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ira7congress.sums.ac.ir

197

عنوان همایش : همایش ملی سبک زندگی امام موسی کاظم(ع)
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emlifestyle.cnf.ir

196

عنوان همایش : کنگره سالیانه سراسری پژوهش های هنری ایران
برگزارکنندگان : موسسه علمی دارالفنون
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iacar.ir

195

عنوان همایش : جشنواره و نمایشگاه جایگاه صنایع شوینده،آرایشی،بهداشتی
برگزارکنندگان : مؤسسه مطالعات راهبردی دهکده جهانی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dcdfestival.com

194

عنوان همایش : دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزی آموزش عالی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.irphe.ir/2hesd

193

عنوان همایش : همایش آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران
برگزارکنندگان : نهاد کتابخانه های ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : libfuture.ir

192

عنوان همایش : اولین کنگره بین‌المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : elc2013.sums.ac.ir

191

عنوان همایش : همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.acfs1392.com

190

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی سازه های نوین در مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2ncnms.cnf.ir

189

عنوان همایش : ولین کنگره بین المللی علوم و معارف قرآن و حدیث
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنگره
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : quranconf.cnf.ir

188

عنوان همایش : اولین همایش سراسری الکترونیکی محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی مهر اروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.1st.enconf.ir

187

عنوان همایش : چهارمین سمینار بین المللی کاهش سوانح
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icrta4.sums.ac.ir

186

عنوان همایش : ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.iau-gonabad.cnf.ir/hamayesh6

185

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی
برگزارکنندگان : موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.sceconf.com

184

عنوان همایش : همایش ملی اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی
برگزارکنندگان : کمیته امداد امام خمینی و بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : madadcnf.ir

183

عنوان همایش : اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nano.bonyadhamayesh.ir

182

عنوان همایش : کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش
برگزارکنندگان : سازمان مدیریت صنعتی، انجمن مهندسی ارزش حمل و نقل، انجمن مهندسی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pvalue.cnf.ir

181

عنوان همایش : اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
برگزارکنندگان : شورای اسلامی مازندران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tsdi.ir

180

عنوان همایش : نخستين کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی
برگزارکنندگان : پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : incdl.irandoc.ac.ir

179

عنوان همایش : همایش ملی گردشگری ، سرمایه های ملی و چشم اندازآینده
برگزارکنندگان : شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : smconference.cnf.ir

178

عنوان همایش : دومین همايش سراسري جامعه سالم
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2hc.rlums.ir

177

عنوان همایش : The 1st National Conference on Emerging Horizons in ELT and Literature
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eheltl.ir

176

عنوان همایش : کنگره مجازی شعر
برگزارکنندگان : انجمن مجازی شعر فارسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.poemcongress.cnf.ir

175

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.ncee2013.ir

174

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : eme2013.cnf.ir

173

عنوان همایش : کارگاه تخصصی آموزشی تکنیک های طراجی و برنامه ریزی آموزشی با رویکرد عملیاتی و کاربردی
برگزارکنندگان : کوش آور تجهیز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : katconf.com

172

عنوان همایش : همایش سبک زندگی در تمدن نوین ایرانی
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان کهکیلویه و بویراحمد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kb-sabk.cnf.ir

171

عنوان همایش : اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت ومحیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : ارزیابان محیط زیست هگمتانه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hygiene.bonyadhamayesh.ir

170

عنوان همایش : همایش توسعه مدیران
برگزارکنندگان : گروه بین المللی راهبران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : irideal.ir

169

عنوان همایش : اولین همایش استانی کیفیت برتر با محوریت تعامل با بیمار و جامعه
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : bestquality.sums.ac.ir

168

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icpeee.com

167

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icm2013.ir

166

عنوان همایش : Frontier in Biomaterials & Tissue Engineering Conference
برگزارکنندگان : دکتر سهیل نجفی مهری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fbte2013.com

165

عنوان همایش : هفدهمین کنگره مدون بازآموزی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : shirazrad2013.sums.ac.ir

164

عنوان همایش : نخستين همايش علمي، تخصصي گردشگری با تاکید بر ( اکوتوریسم )
برگزارکنندگان : دانشگاه پیام نور استان کهکیلویه و بویراحمد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی