آیا ایمیل ارسالی ما را در پوشه ای غیر از inbox خود دریافت کرده اید ؟


آیا ایمیل ما را در پوشه JUNK , BULK , SPAM خود دریافت کرده اید و این باعث شده که در نگاه اول متوجه نشوید که از طرف ما ایمیلی دریافت نموده اید ؟

برای جلوگیری از این موضوع و دریافت ایمیل های ما در پوشه inbox خود دو مرحله زیر را انجام دهید ...

1 - یک ایمیل با موضوع و متن دلخواه به noreply@cnf.ir ارسال کنید .

2 - ایمیل noreply@cnf.ir را به لیست address book خود بیفزایید .

مرحله دوم ممکن است چنانچه تا به حال این کار را انجام نداده باشید برای شما مشکل باشد . پس در اینجا مراحل اضافه کردن یک ایمیل به address book برای دارندگان Gmail و Yahoo توضیح داده شده است .
سایر سرویس های ایمیل نیز همانند این روند را با کمی تغییرات در سیستم address book خود دارند .

Gmail

به ترتیب شماره گذاری شده عمل نمایید .
در قسمت 3 ایمیل noreply@cnf.ir را وارد نمایید ، نیازی به تکمیل سایر فیلد ها نیست !

Yahoo

به ترتیب شماره گذاری شده عمل نمایید .
در قسمت 3 ایمیل noreply@cnf.ir را وارد نمایید !