چاپ مقالات071 - 32 34 09 68
فکس071 - 32 30 91 66
خارج از ساعت اداری0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60
071 - 32 34 09 97
071 - 32 36 09 40
071 - 32 36 09 41

همایش های میزبانی شده توسط نرم افزار همایش نگار


همایش های زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

346

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی حمل و نقل دستاورد های اخیر در مهندسی و برنامه ریزی
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : transportationconf.ir

345

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی سندروم های کرونری حاد ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : icacs.ir

344

عنوان همایش : چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
برگزارکنندگان : کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی آبادان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : abadanumscong.ir

343

عنوان همایش : آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tpims.tums.ac.ir

342

عنوان همایش : دومین همايش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش¬های متعالی با تاکید بر اخلاق اهل بیت
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3thconf.srttu.edu

341

عنوان همایش : یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 11bciae.ir

340

عنوان همایش : نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isme96.cnf.ir

339

عنوان همایش : اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا
برگزارکنندگان : پارک علم و فناوری آستارا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gstpconf.ir

338

عنوان همایش : نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : dnch.srttu.edu

337

عنوان همایش : اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : trec.tbzmed.ac.ir

336

عنوان همایش : دومین کنفـرانـس بیـن المللـی تحـقیـقات بنـیادیـن در مهندسی برق
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iceec.ir

335

عنوان همایش : سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncsac.srttu.edu

334

عنوان همایش : چهارمین کنگره ملی زغال سنگ ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nicc2018.ir

333

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبائی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icaup.ir

332

عنوان همایش : سومين همايش ملي بازي‌های رايانه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cgco2018.ui.ac.ir

331

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : concretetech.ir

330

عنوان همایش : ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
برگزارکنندگان : دانشگاه مجازی المصطفی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : hamayesh.miu.ac.ir/cyberspace

329

عنوان همایش : سومین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید باهنر کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3sfmc.uk.ac.ir

328

عنوان همایش : پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : soilcong15.iut.ac.ir

327

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در حوزه فناوری های نانو و بایو
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icnb.ir

326

عنوان همایش : کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aciau.ir

325

عنوان همایش : کنفرانس سرطان غرب آسیا
برگزارکنندگان : انجمن سرطان ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conference.wacc.international

324

عنوان همایش : كنفرانس شبكه‌هاي هوشمند انرژي 96
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sgc2017.srttu.edu

323

عنوان همایش : دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ema2.ir

322

عنوان همایش : همایش ملی هنر اسلامی و مبانی فلسفی آن از منظر علامه جعفری(ره)
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی سهند تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : honar.elmvadin.ir

321

عنوان همایش : همایش ملی آمایش علم و فناوری
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sp-st.ir

320

عنوان همایش : سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Ichmt2017.ir

319

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبائی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ieeec.ir

318

عنوان همایش : کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : engineeringconf21.com

317

عنوان همایش : رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amayeshconf96.ir

316

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی مواد ، متالورژی و معدن ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3mconf.ir

315

عنوان همایش : نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی
برگزارکنندگان : دانشگاه کوثر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icrl.ir

314

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ac-hc.ir

313

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبائی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccce.ir

312

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
برگزارکنندگان : دانشگاه تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Icmbtu.ir

311

عنوان همایش : کنفرانس مدیریت،راهکار ها و چالش ها
برگزارکنندگان : مرکز آموزش عالی علمی کاربردی لوله سازی اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : msc.cnf.ir

310

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maaconf.ir

309

عنوان همایش : کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی فرزانگان اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caumconf.ir

308

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ceitconf.ir

307

عنوان همایش : اولین کنفرانس مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : wacowc2018.iut.ac.ir

306

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : iscv.ir

305

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : caup.ir

304

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amsconf.ir

303

عنوان همایش : کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sdconf.ir

302

عنوان همایش : اولین کنگره ملی بزرگداشت آیت الله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی (ره)
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ayatollah-malekhosseini.yu.ac.ir

301

عنوان همایش : کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : dstm.cnf.ir

300

عنوان همایش : کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aciau.ir

299

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و فرهنگ
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.icts.cnf.ir

298

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nmmc.ir

297

عنوان همایش : همایش ملی، تحولات مسؤولیت کیفری درنظام حقوقی ایران؛ چالش ها وراهکارها
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی طبرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conftu2017.cnf.ir

296

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.engconfs.cnf.ir

295

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت دانش، تعالی و توانمندی رقابتی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ekmc.ir

294

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هواوفضا
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2.mechaero.cnf.ir

293

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nsc2017.ir

292

عنوان همایش : هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : fdc2017.ir

291

عنوان همایش : هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naconf.ir

290

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : techgreenconf.com

289

عنوان همایش : پنجمین بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مطالعات زبان
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : elsconf.ir

288

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
برگزارکنندگان : دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icpel.ir

287

عنوان همایش : سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pdcar.shirazu.ac.ir

286

عنوان همایش : سومین همایش جامعه بینا شهروند نابینا
برگزارکنندگان : دانشگاه کاشان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : blindconference.ir

285

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
برگزارکنندگان : دانشگاه لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iciopl2.lu.ac.ir

284

عنوان همایش : همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در روستا
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/rur_en

283

عنوان همایش : همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : emaconf.ir/aero

282

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aconf.ir

281

عنوان همایش : نهمین همایش ملی آموزش
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 9theducation.ir

280

عنوان همایش : نخستین کنفرانس پژوهش‌های نوین در مدیریت، حقوق و روانشناسی
برگزارکنندگان : پردیس دانشگاهی باختر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lmsbakhtar.ir

279

عنوان همایش : سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : CAR.PD.shirazu.ac.ir

278

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : modiranconf.com

277

عنوان همایش : همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی با محور ویژه شعر معاصر فارسی
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : moaser.yu.ac.ir

276

عنوان همایش : اولین همایش نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تقاضا محور در توسعه کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tvedu.srttu.edu

275

عنوان همایش : همایش ملی دریا، توسعه و منابع آب
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : water95.jdhor.cnf.ir

274

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : comconf.org

273

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
برگزارکنندگان : دانشگاه لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conference.cesir.ir

272

عنوان همایش : باز خوانی تمدن اسلامی (با تاکید بر شهر مشهد مقدس) و جهان شهر معنوی
برگزارکنندگان : دانشگاه مجازی المصطفی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : hamayesh.miu.ac.ir/islamic

271

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iccea.ir

270

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pgc2017.cnf.ir

269

عنوان همایش : کنفرانس سرطان غرب آسیا
برگزارکنندگان : انجمن سرطان ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wacc.cnf.ir

268

عنوان همایش : دومین همايش ملی توسعه پایدار استان کهگیلویه و بویراحمد
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kbsd.ir

267

عنوان همایش : کنفرانس ملی بازاریابی منطقه ای و جهانی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : grmc.ir

266

عنوان همایش : دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه جیرفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.ujiroft.ir

265

عنوان همایش : دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس با همکاری دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.icum.cnf.ir

264

عنوان همایش : ایده های برتر کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/topideas

263

عنوان همایش : کنگره بین المللی جندی شاپور
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gundi-shapur.cnf.ir

262

عنوان همایش : سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و فنون مازندران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iiec2017.com

261

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 5ncnms.ir

260

عنوان همایش : اولين کنگره بين المللی جراحی عروق مغز و نخاع بيست و چهارمين کنگره ميان دوره ای جراحان اعصاب ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cong-nsiim2016.mums.ac.ir

259

عنوان همایش : کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sspe2016.ir

258

عنوان همایش : اولین کارگاه محاسبات موازی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/topideas

257

عنوان همایش : اولین کنفرانس گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sbutalent.ir

256

عنوان همایش : اولین کنفرانس چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cbconf2.ir

255

عنوان همایش : کنگره بین المللی سربداران
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/sarbedaran

254

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iccdp.ir

253

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی اقتصاد اسلامی دانش بنیان بر پایه جنبش نرم افزاری
برگزارکنندگان : شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.cinvuconf.cnf.ir

252

عنوان همایش : دومین همایش یافته های نوین در هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه های دولتی و سازمان های مرتبط
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : aeromech.ir

251

عنوان همایش : دومین جشنواره ملی دانشجویی سفرنامه و ادبیات داستانی رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/adabiatrazavi

250

عنوان همایش : هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pesi8.scu.ac.ir

249

عنوان همایش : پنجمین كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي (كام) ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iceem2017.ir

248

عنوان همایش : اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wesk-conf.ir

247

عنوان همایش : اولين مجمع عمومي سالانه انجمن دانش آموختگان دانشگاه اراک
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : alumniaraku.ir

246

عنوان همایش : همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی سهند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elmvadin1395.cnf.ir

245

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icredg2017.cnf.ir

244

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : amsconf.ir

243

عنوان همایش : بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scm24.cnf.ir

242

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : scc-mrc.ir

241

عنوان همایش : دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دينى
برگزارکنندگان : دانشگاه امام صادق پردیس خواهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ghadir2017.com

240

عنوان همایش : همایش ملی گیاهان دارویی (تحقیقات، تولید و فرآوری)
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nmpc.shahroodut.ac.ir

239

عنوان همایش : همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق های پیش رو
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/cement

238

عنوان همایش : سومین كنفرانس مهندسی مخابرات ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icce2017.ir

237

عنوان همایش : دومین همایش جامعه بینا شهروند نابینا
برگزارکنندگان : دانشگاه کاشان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.blindconference.cnf.ir

236

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : emme.ir

235

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mechconf2.ir

234

عنوان همایش : همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/zabankhareji

233

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pgc2017.ir

232

عنوان همایش : ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naconf.ir

231

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : itc2016.ir

230

عنوان همایش : همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری و کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی چابهار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ioeconf.ir

229

عنوان همایش : دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : imatconf.com

228

عنوان همایش : همايش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج با همکاری استانداری کهگیلویه و بویراحمد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : srdconf2016.yu.ac.ir

227

عنوان همایش : سیزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/khoshnevisirazavi

226

عنوان همایش : طرح سراسری نجات آب (داناب)
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : jdhor.cnf.ir/abziyan

225

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pel2016.ir

224

عنوان همایش : سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nicc2016.ir

223

عنوان همایش : چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی
برگزارکنندگان : دانشگاه مازندران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : karafarini.umz.ac.ir

222

عنوان همایش : اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوزه دریای خزر
برگزارکنندگان : دانشگاه گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : khazarseapd-conf.ir

221

عنوان همایش : پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : secm.ir

220

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : mce2016.cnf.ir

219

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی در زبان، گفتمان و عملگرایی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : ldpconf.ir

218

عنوان همایش : همایش ملی مدیریت توسعه
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : management.jdhor.cnf.ir

217

عنوان همایش : دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی چابهار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.iucsport.cnf.ir

216

عنوان همایش : جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/engfestival

215

عنوان همایش : دانشگاه شهید بهشتی- کنفرانس بین المللی هوشمندی تجاری و سازمانی- پارادایم های نوین مدیریت
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : oiconference.ir

214

عنوان همایش : کنفرانس روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pce2016.cnf.ir

213

عنوان همایش : سومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2015.elsconf.ir

212

عنوان همایش : همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cdlc2017.cnf.ir

211

عنوان همایش : پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/iicc15

210

عنوان همایش : کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : checonf3.ir

209

عنوان همایش : همایش بین المللی آمريکا و اشغال عراق، اهداف و علل شکست
برگزارکنندگان : بسیج اساتید دانشگاه مرکزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : barazi.ir

208

عنوان همایش : چهارمین بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مطالعات زبان
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : elsconf.ir

207

عنوان همایش : پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.naconf.cnf.ir

206

عنوان همایش : دومین جشنواره و نمایشگاه فرهنگی،اجتماعی و هنری دانشگاه پاک
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/gpak

205

عنوان همایش : نکوداشت شاعر انقلاب،حمید سبزواری
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/sabzevari

204

عنوان همایش : همایش بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : amconf.ir

203

عنوان همایش : کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
برگزارکنندگان : پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : achconf.cnf.ir

202

عنوان همایش : اولین همایش زندگی جدید و اندیشه های اصیل
برگزارکنندگان : دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : nlot-conf.ir

201

عنوان همایش : چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4.naconf.cnf.ir

200

عنوان همایش : هشتمین همایش ملی آموزش
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 8theducation.ir

199

عنوان همایش : اولین جشنواره تئاتر تك بازيگر رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/theater91

198

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2015.citconf.ir

197

عنوان همایش : هفتمین جشنواره سراسری و توسعه کسب و کار شریف
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : vccupfestival.ir

196

عنوان همایش : دهمین دوره مسابقات ملی کمیکار ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 10cec.ir

195

عنوان همایش : ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برگزارکنندگان : کمیته تحقیقات پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-sram94.mums.cnf.ir

194

عنوان همایش : ساختارهای کلی جبری: نیمگروه­ها، S-سیستم­ها، وکاربردهای آنها
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.hsu.ac.ir/algconst

193

عنوان همایش : همایش ملی اسلام و سلامت روان
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eslam.jdhor.cnf.ir

192

عنوان همایش : سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
برگزارکنندگان : پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 32

191

عنوان همایش : اولین سمینار سالانه انجمن میکروالکترونیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : imacongress.org

190

عنوان همایش : دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 10irec.cnf.ir

189

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی ناوبری
برگزارکنندگان : پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : inc2016.ir

188

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icts2016-usc.cnf.ir

187

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.cfca.cnf.ir

186

عنوان همایش : اولین همایش اقتصاد ملی صنعتی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iotabrizu.ir

185

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : itcc2016.cnf.ir

184

عنوان همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pess2016.org

183

عنوان همایش : اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین‏ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان
برگزارکنندگان : دانشگاه جیرفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ujmuconf.cnf.ir

182

عنوان همایش : سیزدهمین کنفرانس مهندسي ساخت و تولید ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icme2016.ir

181

عنوان همایش : دومین همایش ملی همایش اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2ncitv.ir

180

عنوان همایش : نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fnclis.yu.ac.ir

179

عنوان همایش : همایش علمی ورزش در کودکی
برگزارکنندگان : دانشگاه خوارزمی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sportchildhoodconf.ir

178

عنوان همایش : بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icee2016.shirazu.ac.ir

177

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی افق های جدید درمعماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.hiap.cnf.ir

176

عنوان همایش : سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.naconf.cnf.ir

175

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی افق های جدید درمعماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.hiapcongress.cnf.ir

174

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : wcce.ir

173

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icmpe.ir

172

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : qmtm.cnf.ir

171

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cesp.ir

170

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : caup.ir

169

عنوان همایش : همایش بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmiea.cnf.ir

168

عنوان همایش : همایش مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshgostaran.ir

167

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maie.ir

166

عنوان همایش : دومین همایش تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshanboohsazan.com

165

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
برگزارکنندگان : دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : esud2.ir

164

عنوان همایش : دهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید باهنر کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 10.bciae.cnf.ir

163

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : citconf.ir

162

عنوان همایش : یازدهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : yuwmsiconference11.ir

161

عنوان همایش : دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.naconf.cnf.ir

160

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
برگزارکنندگان : دانشگاه فنی و حرفهای میرزا کوچک صومعه سرا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : amtm2015.cnf.ir

159

عنوان همایش : مصرف بهینه آب در صنعت
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : owci.ir

158

عنوان همایش : اولین همایش ملی بازی های رایانه ای
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cgco2016.ir

157

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی فرایند و شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chemiprocessconf.com

156

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ، مدیریت و توسعه اقتصادی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fme2016.cnf.ir

155

عنوان همایش : کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mechanic2015.ir

154

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cgco2016.ir

153

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : afpiconf.ir

152

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری جهاد دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icts2015-usc.ir

151

عنوان همایش : اولین همایش اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
برگزارکنندگان : دانشگاه پرفسر حسابی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh-tafresh.ir

150

عنوان همایش : نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
برگزارکنندگان : دانشگاه گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : csc2015.guilan.cnf.ir

149

عنوان همایش : همايش ملي استاد دكتر عبدالكريم قريب
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gharibhamayesh.ir

148

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.amsconf.ir

147

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
برگزارکنندگان : پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : seminarscience.cnf.ir

146

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی، مهندسی شیمی و علوم شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chemconf.ir

145

عنوان همایش : کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mseconf.cnf.ir

144

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 2015.emme.ir

143

عنوان همایش : کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : شرکت خانه عمران و معماری دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cauem.com

142

عنوان همایش : همایش زمین، فضا، انرژی پاک
برگزارکنندگان : دانشگاه محقق اردبیلی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : attitude21.cnf.ir

141

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2015.caup.ir

140

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icd2016.cnf.ir

139

عنوان همایش : همایش مدیریت، فناوری و پایداری توسعه
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده علوم محیطی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mtds.ir

138

عنوان همایش : دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : imsym.ir

137

عنوان همایش : اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک با همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : awqmconf.ir

136

عنوان همایش : دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
برگزارکنندگان : دانشگاه خوارزمی با همکاری سازمان نظان مهندسی ساختمان استان البرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : seeap.ir

135

عنوان همایش : همایش جامعه بینا شهروند نابینا
برگزارکنندگان : دانشگاه کاشان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : blindsconference2015.cnf.ir

134

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
برگزارکنندگان : انجمن پایش به همراه جامعه روانشناسی شهر رفسنجان و کمک نخبگان دانشجویی و اساتید چندین دانشگاه و همیاری چندین موسسه دیگر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asibconf.ir

133

عنوان همایش : همایش بین المللی سکونتگاه های فقیر نشین شهری به سوی بهسازی و باز آفرینی پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه کدستان با همکاری شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : USC2016.com

132

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهش
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hr2015.cnf.ir

131

عنوان همایش : سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : tellsi13.lu.ac.ir

130

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4ncnms.ir

129

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : it2015.cnf.ir

128

عنوان همایش : اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : envconf.cnf.ir

127

عنوان همایش : همایش طریق جاوید
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tarighejavid.ir

126

عنوان همایش : کنفرانس ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cammt.ir

125

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی قم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.smfe.cnf.ir

124

عنوان همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم کشاورزی
برگزارکنندگان : توسعه کارآفرینان دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icmas.ir

123

عنوان همایش : همایش ملی توسعه گردشگری شاهرود، فرصت ها و چالش ها
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tourism.shahroodu.cnf.ir

122

عنوان همایش : سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : isoee2015.cnf.ir

121

عنوان همایش : اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
برگزارکنندگان : شرکت مهندسان مشاور پارس چگالش با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.sdrc.cnf.ir

120

عنوان همایش : دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
برگزارکنندگان : دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iiec2016.com

119

عنوان همایش : کنفرانس ملی مدیریت دانشگاهی
برگزارکنندگان : دبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت دانشگاهی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : umconf.com

118

عنوان همایش : اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
برگزارکنندگان : دانشگاه بین المللی چابهار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.iucsport.cnf.ir

117

عنوان همایش : ششمین همایش ملی مالیه و اقتصادشهری
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری شهرداری تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eghtesadshahr.com

116

عنوان همایش : ششمين كنفرانس ملي كاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cfd6.iut.ac.cnf.ir

115

عنوان همایش : همایش ملی سبک زندگی ، نظم و نظام
برگزارکنندگان : دانشگاه زنجان با همکاری دفنر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان زنجان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lsos.ir

114

عنوان همایش : کنگره ملی سربداران
برگزارکنندگان : دانشگاه حکیم سبزواری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sarbedarancongress.ir

113

عنوان همایش : دومین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی و انسانی
برگزارکنندگان : انتشارات فرهیختگان دانشگاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isccenter.ir

112

عنوان همایش : دومین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agrocongress.ir

111

عنوان همایش : سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند با همکاری گروه ترویجی دوست داران محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.naconf.cnf.ir

110

عنوان همایش : نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
برگزارکنندگان : دانشگاه زابل با همکاری موسسه زرین قلم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nfbas.ir

109

عنوان همایش : همایش ملی میعاد محراب
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mehrab-jahadsb.ir

108

عنوان همایش : دومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pessconf.org

107

عنوان همایش : کنفرانس ملی روانشناسی خانواده ، کودک و نوجوان
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان علوم با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psychologyconf.ir

106

عنوان همایش : همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه های دولتی و سازمان های مرتبط
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.aeromech.ir

105

عنوان همایش : همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه جیرفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.ujiroft.ir

104

عنوان همایش : هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس و انجمن زمین شناسی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.geosociety.ir

103

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن
برگزارکنندگان : دانشگاه علم و فرهنگ رشت با همکاری جهاد دانشگاهی استان گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : concrete2015.ir

102

عنوان همایش : اولین کنفرانس راهبردها و راهکارهای فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : مرکز همایش های دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : itconfiran.com

101

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی زلزله
برگزارکنندگان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : qaec.ir

100

عنوان همایش : کنفرانس ملی راهبرد ها و راهکار های بازاریابی
برگزارکنندگان : مرکز همایش شهید بهشتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mktconf.com

99

عنوان همایش : همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی، مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی علوم فنی
برگزارکنندگان : موسسه آموزشی آزاد زرین حساب میهن با همکاری گروه صنعتی نورد سازان غرب و انتشارات فرهیختگان دانشگاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emapplied.ir

98

عنوان همایش : کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری شرکت تعاونی مهندسین مشاور سروستان سازان فردا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esec2015.com

97

عنوان همایش : دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nodc.ir

96

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه زابل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : econf.uoz.ac.ir/resd2015

95

عنوان همایش : بیست و دومین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : crysym22.ir

94

عنوان همایش : جشنواره بین المللی فیلم علمی اهواز
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ahvazfilmfestival.ir

93

عنوان همایش : همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالشها ، واقعیت ها و راهکارها
برگزارکنندگان : دانشگاه رازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncre.ir

92

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب ها
برگزارکنندگان : دانشگاه محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : uoe.cnf.ir/wetlands2

91

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان علوم با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : geographyconf.cnf.ir

90

عنوان همایش : اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی
برگزارکنندگان : گروه پژوهشی مدیریت دانش با همکاری دانشگاه امام علی (ع)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh.mobin-km.cnf.ir

89

عنوان همایش : همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی
برگزارکنندگان : موسسه آموزش عالی فردوس با همکاری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nckia.ir

88

عنوان همایش : اولین همایش علمی پژوهشی اقتصاد مقاومتی مبانی ، الزامات و الگو های عملی
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eghtesadmoghavemati.cnf.ir

87

عنوان همایش : اولین مسابقات اختراعات و دستاوردهای دانشجویان مهندسی مکانیک ایران در خلال برگزاری هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران، انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : stu2014.cnf.ir

86

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncema.ir

85

عنوان همایش : بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : isme2015.cnf.ir

84

عنوان همایش : دومین همایش ملی گردشگری ، جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2tge.bonyadhamayesh.ir

83

عنوان همایش : چهارمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی
برگزارکنندگان : دانشگاه عوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 4lrcic.sums.ac.ir

82

عنوان همایش : همایش موسسه مالی و اعتباری
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fincreditconf.com

81

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pgc2015.cnf.ir

80

عنوان همایش : همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : greenindustry.ir

79

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی ذر برق مکانیک و مکاترونیک
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elemechconf.ir

78

عنوان همایش : دومین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.naconf.cnf.ir

77

عنوان همایش : همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست ،معماری و مدیریت شهری
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ceuconf.ir

76

عنوان همایش : همایش دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان هرمزگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : water.jdhor.cnf.ir

75

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2014.citconf.ir

74

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2014..amsconf.ir

73

عنوان همایش : همايش منطقه اي پژوهش ماموريت گرا، كليد تعامل صنعت و دانشگاه
برگزارکنندگان : دانشگاه اراک
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : arakconf.ir

72

عنوان همایش : پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
برگزارکنندگان : دانشگاه ارومیه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 15cesc.ir

71

عنوان همایش : اولین کنفرانس لوله و مخازن کامپوزیت ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cpvtconf.com

70

عنوان همایش : دومین کنگره ملی زغال سنگ
برگزارکنندگان : شرکت معادن زغالسنگ کرمان با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nicc2014.ir

69

عنوان همایش : دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
برگزارکنندگان : دانشگاه سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.desertconf.cnf.ir

68

عنوان همایش : دومین همایش ملی گردشگري و توسعه پايدار
برگزارکنندگان : دانشکده گردشگري دانشگاه سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : semtourismconf.ir

67

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ،صنایع غذایی و صنایع تبدیلی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd.afpiconf.ir

66

عنوان همایش : همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه شاهد دانشکده پرستاری و مامایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ecnmcongress.shahed.ac.ir

65

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.socioconf.com

64

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران و انجمن سازه های فضاکار ایران و دانشگاه مهندسی عمران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iiossconf.com

63

عنوان همایش : جشنواره ملی مخترعان، مبتکران و نوآوران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 4inventionfest.ir

62

عنوان همایش : اولین کنفرانس سالانه مدیریت و علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emes2014.com

61

عنوان همایش : همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی تئاتر ، سینما ، انیمیشن
برگزارکنندگان : دانشگاه هنر تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ghodratemeli.art.ac.ir

60

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی و انسانی
برگزارکنندگان : انتشارات فرهیختگان دانشگاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.isccenter.ir

59

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 1st.psychoconf.com

58

عنوان همایش : اولین همایش ملی جنگلهای بلوط
برگزارکنندگان : دانشکده کشاورزی یاسوج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : oakconf.ir

57

عنوان همایش : سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت ، گاز ، پالایش وپتروشیمی
برگزارکنندگان : مرکز همایش شهید بهشتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3rd.petroict.com

56

عنوان همایش : کنفرانس امنیت سامانه های نرم افزاری
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : softseccp.shirazu.cnf.ir

55

عنوان همایش : نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه ارومیه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 9thivsc.ir

54

عنوان همایش : اولین نشست بین المللی اخلاق و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : uoe.cnf.ir/EnvironmentalEthics

53

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
برگزارکنندگان : کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emass.ir

52

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی افق های جدید درمعماری و شهرسازی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.hiap.cnf.ir

51

عنوان همایش : دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ichmt2014.ir

50

عنوان همایش : سیزدهمین کنگره تغذیه ایران و اولین کنگره بین المللی تغذیه
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : irannutrition2014.com

49

عنوان همایش : کنفرانس سالانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : karafariniconference.com

48

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cbgconf.ir

47

عنوان همایش : دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید باهنر کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iuconf.ir

46

عنوان همایش : نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : paper.swem.ir

45

عنوان همایش : اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1st.naconf.ir

44

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر فناوریهای نانو
برگزارکنندگان : دانشگاه رازی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ice2014.razi.cnf.ir

43

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2014.elsconf.ir

42

عنوان همایش : دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی و متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
برگزارکنندگان : دانشگاه سمنان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : imes-congress.semnan.ac.ir

41

عنوان همایش : هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iqro.ir

40

عنوان همایش : اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی
برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبائی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asib2014.com

39

عنوان همایش : همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
برگزارکنندگان : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cupnc.shbu.ac.ir

38

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agri.bonyadhamayesh.ir

37

عنوان همایش : اولین همایش مدیریت گردشگری،طبیعت گردی و جغرافیا
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tourism.bonyadhamayesh.ir

36

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه علمی کاربردی زاهدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ausiconf.cnf.ir

35

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان نگار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mathphyconf.ir

34

عنوان همایش : اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : env.bonyadhamayesh.ir

33

عنوان همایش : همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
برگزارکنندگان : سازمان بورس اوراق بهادار - دانشگاه علامه طباطبایی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ifrsconf.com

32

عنوان همایش : نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه جامع علمی کاربردی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : jobedu.cnf.ir

31

عنوان همایش : همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.acfs1392.com

30

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی سازه های نوین در مهندسی عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2ncnms.cnf.ir

29

عنوان همایش : اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید مفتح همدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nano.bonyadhamayesh.ir

28

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعتی شاهرود
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.ncee2013.ir

27

عنوان همایش : دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
برگزارکنندگان : دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cogstrm.ir

26

عنوان همایش : همایش ملی حماسه اقتصادی تولید ملی مدیریت تحریم ها
برگزارکنندگان : جهاد دانشگاهی استان مازندران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : spemz.ir

25

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران
برگزارکنندگان : انجمن ژئوتکنیک ایران و دانشگاه محقق اردبیلی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icge2013.cnf.ir

24

عنوان همایش : همایش ملی بتون و خلیج فارس
برگزارکنندگان : دانشگاه هرمزگان و نمایشگاه بین المللی بندرعباس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pgicc-bnd.cnf.ir

23

عنوان همایش : بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.21ncfst.ir

22

عنوان همایش : اولین همایش ملی ژئوتکنیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه محقق اردبیلی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.icge2013.cnf.ir

21

عنوان همایش : دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.linguisticsconference.ir

20

عنوان همایش : سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.soilcongress13.ir

19

عنوان همایش : کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی
برگزارکنندگان : دانشگاه محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : coe.cnf.ir/biotechnology

18

عنوان همایش : همایش ملی تمدین نوین اسلامی در گفتمان ولایت
برگزارکنندگان : دانشگاه امام حسین کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.mic92.cnf.ir

17

عنوان همایش : اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار ( چالش ها و فرصت ها )
برگزارکنندگان : دانشگاه هنر تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.sups.art.ac.ir

16

عنوان همایش : اولین همایش ملی آموزش عالی هنر
برگزارکنندگان : دانشگاه هنر تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.art-edu-seminar.art.ac.ir

15

عنوان همایش : شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه شیراز - انجمن زمین شناسی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.16gsishiraz.cnf.ir

14

عنوان همایش : جشنواره توانمندیهای کانونهای فرهنگی و انجمنهای علمی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت معلم سبزوار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.sttu.ac.ir/harkat

13

عنوان همایش : ششمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
برگزارکنندگان : دانشگاه پيام نور استان کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.pnugeo6.ir

12

عنوان همایش : نکوداشت شاعر انقلاب حکیم سبزواری
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت معلم سبزوار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cnf.sttu.ac.ir/sabzevari

11

عنوان همایش : جشنواره ملی دانشجویی تئاتر تک بازیگر رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت معلم سبزوار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tak.sttu.ac.ir

10

عنوان همایش : دهمین همایش شیمی پیام نور
برگزارکنندگان : دانشگاه پيام نور استان کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.pnuchem10.ir

9

عنوان همایش : همایش مدیریت و مهندسی تالابها
برگزارکنندگان : دانشگاه محیط زیست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : coe.cnf.ir/wetlands

8

عنوان همایش : چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه صنعت نفت - انجمن مهندسی شیمی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cfd4.cnf.ir

7

عنوان همایش : بیست و دومین سمینار جبر ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه تربیت معلم سبزوار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cnf.sttu.ac.ir/ias22

6

عنوان همایش : همایش دانشگاه ، جهاد اقتصادی و الگوهای دفاع مقدس
برگزارکنندگان : دانشگاه پيام نور استان کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.ueh.ir

5

عنوان همایش : همايش جهاد اقتصادي و هدفمندي يارانه ها
برگزارکنندگان : دانشگاه پيام نور استان قم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ejast.cnf.ir

4

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cap.cnf.ir

3

عنوان همایش : اولین همایش منطقه ای نقش میکروارگانیسم ها در محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : #

2

عنوان همایش : همايش نقش فناوری اطلاعات در توسعه استان فارس
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : #

1

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها (DEA)
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : #
©2017 Faraznet co. All rights reserved
Designed by Faraznet co