چاپ مقالات071 - 32 34 09 68
فکس071 - 32 30 91 66
خارج از ساعت اداری0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60
071 - 32 34 09 97
071 - 32 36 09 40
071 - 32 36 09 41

همایش های میزبانی شده توسط نرم افزار همایش نگار


همایش های زیر مجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

92

عنوان همایش : نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-hehp.mums.ac.ir

91

عنوان همایش : شانزدهمین همایش گفتار درمانی ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی گفتار درمانی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iranslpcongress.com

90

عنوان همایش : چهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان فک و صورت
برگزارکنندگان : دانشکده دندانپزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-iop.mums.ac.ir

89

عنوان همایش : تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-nlrhi.mums.ac.ir

88

عنوان همایش : هشتمین كنگره بين المللي بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و سل
برگزارکنندگان : مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی با همکاری بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nritldcongress.ir

87

عنوان همایش : اولین گردهمایی بین المللی التهاب سیستم عصبی و اولین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-inic.mums.ac.ir

86

عنوان همایش : اولين كنگره بين المللي هیپنوتیزم ورزشی و آمادگی ذهنی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : Cong-mentaltraining2017.mums.ac.ir

85

عنوان همایش : سلول های بنیادی،مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-bjterm.mums.ac.ir

84

عنوان همایش : اولین سمپوزیوم بیماری های مزمن انسدادی ریوی و آخرین رویکردهای درمانی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 1.nritldconference.cnf.ir

83

عنوان همایش : سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینunighazvin.jpg
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 3.iccce.cnf.ir

82

عنوان همایش : هفدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران
برگزارکنندگان : دانشکده دندانپزشکی تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.irae.org

81

عنوان همایش : دومین همایش سرطان و پیشگیری
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات ، آموزش و پیشگیری سرطان - بنیاد امور بیماریهای خاص
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh.ncii.cnf.ir

80

عنوان همایش : همايش ساليانه كشوري ويتره و رتين
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : vrd2016.ir

79

عنوان همایش : اولین کنگره سراسری مدیریت بحران غرب کشور
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : disasterkums.ir

78

عنوان همایش : کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cong-rud.mums.cnf.ir

77

عنوان همایش : اولین همایش ملی سواد سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-healthliteracy.mums.cnf.ir

76

عنوان همایش : اولین کنگره ملی علوم حرکت بالینی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : chms-rehab.cnf.ir

75

عنوان همایش : چهاردهمین کنگره سراسري انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران و كنفرانس سالانه پرستاري سرطان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-icmoh.mums.cnf.ir

74

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژِی بالینی و هشتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی ایلام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : epidcong.medilam.ac.ir

73

عنوان همایش : سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cong-3ica.cnf.ir

72

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی هیپنودونتیک در دندانپزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-hypnodontic2016.mums.ac.ir

71

عنوان همایش : اولین سمینار شیمی دارویی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : medchem.kums.cnf.ir

70

عنوان همایش : طراحی،اجرا و اطلاع رسانی کارگاههای علمی آموزشی
برگزارکنندگان : بیمارستان فوق تخصصی پارسیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asmaworkshop.com

69

عنوان همایش : اولین همایش ملی دستاوردهای پژوهشی،چالش های دانشجوهای دکترا
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kums.cnf.ir/phd

68

عنوان همایش : پنجمین کنگره سراسری دو سالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh.lums.ac.ir

67

عنوان همایش : چهاردهمین همایش گفتار درمانی ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی گفتار درمانی ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 14.iranslpcongress.cnf.ir

66

عنوان همایش : همایش فرهنگ و تمدن پزشکی درعصررضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-mccr.mums.cnf.ir

65

عنوان همایش : نخستین جشنواره سیب سلامت و رسانه
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : sib.ajums.ac.ir

64

عنوان همایش : هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 7.chen.cnf.ir

63

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : cong-cam.mums.cnf.ir

62

عنوان همایش : همایش ملی قرآن ، سلامت و سبک زندگی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : quran.fums.cnf.ir

61

عنوان همایش : اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری کمیته مشورتی دانشجویی مشهد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cong-ebc2.mums.cnf.ir

60

عنوان همایش : همایش عوامل موثر بر توسعه استان لرستان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : toseahlorestan.lums.ac.ir

59

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران ، انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی و انجمن جهانی هیپنوتیزم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : hypnosiscong.cnf.ir

58

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی تازه های گلوکوم
برگزارکنندگان : مرکز تحقیقات قرینه دانشگا ه علوم پزشکی مشهد با همکاری انجممن گلوکوم ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : glcmums.cnf.ir

57

عنوان همایش : هفتمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل
برگزارکنندگان : مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی با همکاری بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : 7.nritldcongress.cnf.ir

56

عنوان همایش : جشنواره ملی کودک و مصرف منطقی دارو
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : kudakdaroo.sums.ac.ir

55

عنوان همایش : سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ihrm.sums.ac.ir

54

عنوان همایش : چهارمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : shirazcochlear2016.sums.ac.ir

53

عنوان همایش : کنگره سالمندی و سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : elderly.sums.ac.ir

52

عنوان همایش : اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار
برگزارکنندگان : گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : phcai.mums.cnf.ir

51

عنوان همایش : تحول نظام سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rehseminar.sums.ac.ir

50

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی اخلاق نشر
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری کمیته بین المللی اخلاق نشر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : publicationethics.sums.ac.ir

49

عنوان همایش : جایگاه اقوام و فرهنگ های محلی در تحکیم هویت ایرانی - اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه اصفهان، استانداری اصفهان، وزارت علوم، دانشگاه علوم پزشکی اصهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : Ghowmiat.ir

48

عنوان همایش : شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیستهای ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iae-congress.cnf.ir

47

عنوان همایش : 22سمینار بازآموزی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : psorc-seminar.sums.ac.ir

46

عنوان همایش : اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : microscopic.sums.ac.ir

45

عنوان همایش : هشتمین کنگره سالیانه کولورکتال
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : colorectalcongress8.sums.ac.ir

44

عنوان همایش : دومین همایش کشوری آسم : تشخیص و درمان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2thaas.sums.ac.ir

43

عنوان همایش : همایش تازه های فیبریلاسیون دهلیزی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : shiraz-af.sums.ac.ir

42

عنوان همایش : سومین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : rsc3.sums.ac.ir

41

عنوان همایش : هجدهمین کنگره رادیولوژی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : shirazrad2014.sums.ac.ir

40

عنوان همایش : نخستين بين‌المللی سيره نبوی در طب
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : sire-teb.sums.ac.ir

39

عنوان همایش : The Third Iranian International Conference on Woman's Health
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : whc2014.sums.ac.ir

38

عنوان همایش : سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : prevention3.sums.ac.ir

37

عنوان همایش : همایش بین المللی پرستاری و مامایی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.nmrc2014.ir

36

عنوان همایش : هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : shz.cmrccongress.sums.ac.ir

35

عنوان همایش : دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های عروق کرونر قلب
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : crc.sums.ac.ir

34

عنوان همایش : همايش بین المللی چشم انداز سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ihv2025.sums.ac.ir

33

عنوان همایش : هفتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ira7congress.sums.ac.ir

32

عنوان همایش : اولین کنگره بین‌المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : elc2013.sums.ac.ir

31

عنوان همایش : چهارمین سمینار بین المللی کاهش سوانح
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icrta4.sums.ac.ir

30

عنوان همایش : دومین همايش سراسري جامعه سالم
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2hc.rlums.ir

29

عنوان همایش : اولین همایش استانی کیفیت برتر با محوریت تعامل با بیمار و جامعه
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : bestquality.sums.ac.ir

28

عنوان همایش : هفدهمین کنگره مدون بازآموزی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : shirazrad2013.sums.ac.ir

27

عنوان همایش : يازدهمين كنگره سراسري علوم تشريحي ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : congress.ajums.ac.ir/anatomical

26

عنوان همایش : سمینار بین المللی سلامت زنان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : whc2013.sums.ac.ir

25

عنوان همایش : اولین همایش کشوری بررسی فرصت ها و چالش های رشته اتاق عمل
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ast.sums.ac.ir

24

عنوان همایش : دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : basicsciences.sbmu.ac.ir

23

عنوان همایش : پنجمین کنگره سراسری پریناتالوژی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : perinatal2013.sums.ac.ir

22

عنوان همایش : دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rsc.sums.ac.ir

21

عنوان همایش : کنگره بین المللی طب سنتی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ictm2013.sums.ac.ir

20

عنوان همایش : نخستین کنگره خاورمیانه‌ای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : crccongress.sums.ac.ir

19

عنوان همایش : همایش بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ghotb.sums.ac.ir

18

عنوان همایش : ششمین کنگره بين المللي بيماريهاي ريوي ، مراقبتهاي ويژه و سل
برگزارکنندگان : مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی - بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : nritldcongress.cnf.ir

17

عنوان همایش : کنگره پزشکی هسته ای ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.icnm2013.com

16

عنوان همایش : کنگره دانش پزشكي جندي شاپور و شكوفايي پزشكي ایرانی - اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : congress.ajums.ac.ir/medjundishapur

15

عنوان همایش : دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : congress.ajums.ac.ir/2ndmyco

14

عنوان همایش : سمینار سالیانه اقتصاد دارو و درمان ( دومین سمینار )
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - شركت بهين پويان هوتن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ipte91.cnf.ir

13

عنوان همایش : کنگره روانپزشکی درایران 1400 ( نیازها و چالشها )
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psychiatcongshiz92.sums.ac.ir

12

عنوان همایش : همایش بیماریهای عفونی شایع در استان فارس
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی گراش
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : gerashcongress.sums.ac.ir

11

عنوان همایش : سمینار مدیریت پژوهش - دومین سمینار : نیاز سنجی و بهره سنجی در پژوهش های نافع بنیادی ، کاربردی و توسعه ای
برگزارکنندگان : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - شرکت بهین پویان هوتن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.resmc.cnf.ir

10

عنوان همایش : همایش سرطان و پیشگیری
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات ، آموزش و پیشگیری سرطان - بنیاد امور بیماریهای خاص
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh91.ncii.cnf.ir

9

عنوان همایش : همایش یک روزه سالمندی و سلامت
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : salmandi91.sums.ac.ir

8

عنوان همایش : ششمين کنگره ساليانه کولورکتال
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : colorectalcongress.sums.ac.ir

7

عنوان همایش : اولین کنگره سمینار دیالیز صفاقی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : firsticpd.sums.ac.ir

6

عنوان همایش : بیست و سومین کنگره علمی فیزیوتراپی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iranptcongress23.sums.ac.ir

5

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد دارو
برگزارکنندگان : انجمن مدیریت و اقتصاد دارو ایران - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iapmeseminar.cnf.ir

4

عنوان همایش : کنگره بین المللی ایدز ، زنان و کودکان
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ichawc.sums.ac.ir

3

عنوان همایش : چهارمین کنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rlums.cnf.ir

2

عنوان همایش : کنفرانس سالیانه اقتصاد دارو و درمان ( نخستین کنفرانس )
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - شركت بهين پويان هوتن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ipte90.cnf.ir

1

عنوان همایش : کنگره علمی سالیانه انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور با همکاری کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)
برگزارکنندگان : دانشگاه علوم پزشکی شیراز - انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور - کمیته بین المللی اخلاق نشر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ismecope.sums.ac.ir
©2017 Faraznet co. All rights reserved
Designed by Faraznet co