چاپ مقالات071 - 32 34 09 68
فکس071 - 32 30 91 66
خارج از ساعت اداری0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60
071 - 32 34 09 97
071 - 32 36 09 40
071 - 32 36 09 41

همایش های میزبانی شده توسط نرم افزار همایش نگار


همایش های زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی

127

عنوان همایش : کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pes1396.ir

126

عنوان همایش : سومین همایش ملی چالش ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم مناطق کلانشهری با تاکید بر حریم پایتخت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : harim96.iausr.ac.ir

125

عنوان همایش : اولين همايش ملي پژوهش هاي نظري و كاربردي در معماري و شهرسازي
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : contas96.ir

124

عنوان همایش : دومین همایش ملی مسکن ایرانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/maskan2017

123

عنوان همایش : دومین کنفرانس ملی رويکردهای نوين و کاربردی در مهندسی مکانيک
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naame2017.ir

122

عنوان همایش : اولین همایش ملی نگرش های جدید و کاربردی در برنامه ریزی درسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naacp2017.ir

121

عنوان همایش : کنفرانس ملی سراسری نهج البلاغه
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nahjconfiau.ir

120

عنوان همایش : اولین همایش ملی فناوری نانو
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nano.qodsiau.cnf.ir

119

عنوان همایش : مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : merconf.ir

118

عنوان همایش : ششمین جشنواره مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی
برگزارکنندگان : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ifi6.iauctb.ac.ir

117

عنوان همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : edupsyconf.ir

116

عنوان همایش : اولین همایش ملی کار تیمی و توسعه سرمایه انسانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : teamwork.iausr.ac.ir

115

عنوان همایش : جشنواره ملی آشتی با طبیعت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nfrn.mhriau.ac.ir

114

عنوان همایش : دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد امیدیه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.conf.iauo.cnf.ir

113

عنوان همایش : اولین دوره کنفرانس ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد کرمانشاه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : new-outlook.cnf.ir

112

عنوان همایش : اولین همایش ملی امیکس گیاهی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : plantomics.iausr.ac.ir

111

عنوان همایش : سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : pes1395.ir

110

عنوان همایش : نوزدهمن کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 19.bargh.cnf.ir

109

عنوان همایش : سومین همایش دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agri95.iauaz.ir

108

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با همکاری شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : penpp.iaubushehr.cnf.ir

107

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rccep.mhriau.ac.ir

106

عنوان همایش : همایش ملی اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayesh.iauk.ac.ir/emoghavemati

105

عنوان همایش : چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : hamayesh.iauk.ac.ir/tellsi14

104

عنوان همایش : 2nd national conference on “Innovations in English Language Teaching, Learning and Assessment”
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/ieltla2016

103

عنوان همایش : پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 5.geo.cnf.ir

102

عنوان همایش : اولین کنفرانس رهیافت های نویین پژوهشی در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : esre2016.ir

101

عنوان همایش : همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/agrisds3

100

عنوان همایش : جشنواره منطقه ای هنر و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mohitzist.cnf.ir

99

عنوان همایش : اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : concomit.ir

98

عنوان همایش : اولین همایش تکنولوژی و پایداری در معماری،شهرسازی و عمران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : architecture.cnf.ir

97

عنوان همایش : Innovations in English Language Teaching,Learning and Assessment
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/ieltla

96

عنوان همایش : سبک زندگی اسلامی و خانواده پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : lifestyle-srbiau.ir

95

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/chif

94

عنوان همایش : همایش ملی غرب آسیا، چالش ها و افق های فرارو
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : westasia.iauaz.ir

93

عنوان همایش : همايش سبك زندگي امام موسي كاظم (ع)
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/emlifestyle

92

عنوان همایش : سومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ceconf.ir

91

عنوان همایش : اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psfa2016.ir

90

عنوان همایش : سومین جشنواره فناوری نانو
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 3.nanofestival.cnf.ir

89

عنوان همایش : همایش ملی روان شناسی تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد مهاباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : edupconf.ir

88

عنوان همایش : همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ita2016.ir

87

عنوان همایش : جایزه کتاب سال ابن سینا دانشگاه آزاد اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ebnesina-bookaward.ir

86

عنوان همایش : اولين همايش ملي مهندسي برق در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eeco2015.com

85

عنوان همایش : دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pes1394.cnf.ir

84

عنوان همایش : همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد چابهار
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psycho2016.ir

83

عنوان همایش : اولين کنفرانس ملی رويکردهای نوين و کاربردی در مهندسی مکانيک
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد بناب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : naame2016.ir

82

عنوان همایش : اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی و احد اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : psfa2016.ir

81

عنوان همایش : اولین همایش ملی اطلاعات،ارتباطات، مردم و جامعه
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icps2016.ir

80

عنوان همایش : چهارمين كنفرانس ملي تحقيقات نوين در شيمي، مهندسي شيمي و نفت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rccep2015.cnf.ir

79

عنوان همایش : اولین کنفرانس بين المللى حسابدارى، مديريت و نوآوری در کسب و کار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icamib.com

78

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.lawsdep.cnf.ir

77

عنوان همایش : اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cssm.ir

76

عنوان همایش : همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncceg.ir

75

عنوان همایش : پنجمین جشنواره بین المللی مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : ifi5.iauctb.cnf.ir

74

عنوان همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2.mavc.cnf.ir

73

عنوان همایش : اولین کنفرانس روانشناسی تربیتی و علوم تربیتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : pes1393.cnf.ir

72

عنوان همایش : چالش های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی : مواجه با مسایل کنونی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : celt-el.ir

71

عنوان همایش : کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - شهر مصدر
برگزارکنندگان : کانون معماری ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : csau2015.com

70

عنوان همایش : همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی ، شیمیایی و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : csep1.ir

69

عنوان همایش : همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصاد و مهندسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ageoee1393.com

68

عنوان همایش : همایش یافته های نوین در صنایع شیمیایی و دفاعی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nccd.ir

67

عنوان همایش : همایش سبک زندگی : فرصت ها و چالش ها
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : srbiau-lifestyle.ir

66

عنوان همایش : همایش بین المللی تغذیه دام و طیور
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iau-maragheh.cnf.ir/ipln2015

65

عنوان همایش : دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/agri2

64

عنوان همایش : سومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی
برگزارکنندگان : موسسه همایش آفرینان علوم با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : tonekabonconf.ir

63

عنوان همایش : دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/construction2

62

عنوان همایش : اولین دوره مسابقات منطقه ای رباتیک ابوالوفای بوزجانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iautj.cnf.ir/roboiautj

61

عنوان همایش : دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/eq2

60

عنوان همایش : اولین همایش ملی وکالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/law1

59

عنوان همایش : دومین همایش ملی سرامیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/ceramic2

58

عنوان همایش : دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
برگزارکنندگان : انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 12.igc.cnf.ir

57

عنوان همایش : 1th National Conference on Engish Language, Literature and Translation in Education
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/english1

56

عنوان همایش : همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : fsdio.ir

55

عنوان همایش : Education Innovation for Knowledge-Based Economy: Curriculum, Pedagogy & Technology
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
وضعیت :
زبان وب سایت:  انگلیسی 
آدرس سایت : iau-asaihl.com

54

عنوان همایش : همایش ملی سالمندی ، ابعاد و چالش های آینده
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : salmandiconf.ir

53

عنوان همایش : دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaufasa.cnf.ir/eleccomp

52

عنوان همایش : همایش نقش مدیریت مالی شخصی در اقتصاد مدیریتی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : personalfinance.cnf.ir

51

عنوان همایش : همایش ملی اقتصاد ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncie-aligoudarz.ir

50

عنوان همایش : همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : iau-gonabad.cnf.ir/erfan

49

عنوان همایش : همایش انواع ادبی در ادبیات فارسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaufasa.cnf.ir/literature

48

عنوان همایش : کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : nccea.ir

47

عنوان همایش : اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد زاهدان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : amayesh93.cnf.ir

46

عنوان همایش : نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.9bciae.com

45

عنوان همایش : دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iautj.cnf.ir

44

عنوان همایش : اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید ،تبدیل ، مصرف
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nfs2014.ir

43

عنوان همایش : همایش مدل سازی ریاضی در مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : abhariau.cnf.ir/mmme

42

عنوان همایش : اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوری های نوین در صنعت ساختمان
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/construction1

41

عنوان همایش : اولین همایش ملی کاربرد علوم و فن آوری نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/agri1

40

عنوان همایش : اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : conf.maybodiau.ac.ir/eq1

39

عنوان همایش : همایش ملی سبک زندگی امام موسی کاظم(ع)
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : emlifestyle.cnf.ir

38

عنوان همایش : ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.iau-gonabad.cnf.ir/hamayesh6

37

عنوان همایش : The 1st National Conference on Emerging Horizons in ELT and Literature
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : eheltl.ir

36

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : icpeee.com

35

عنوان همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : icm2013.ir

34

عنوان همایش : همایش ملی مدیریت منابع طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد تربت جام
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nrm2013.ir

33

عنوان همایش : تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : celm.cnf.ir

32

عنوان همایش : اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asusconf.ir

31

عنوان همایش : کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : agriconf.ir

30

عنوان همایش : همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : elec.iausarv.ac.ir

29

عنوان همایش : همایش کاربرد فناوریهای نوین در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : #

28

عنوان همایش : همايش منطقه ای مهندسی مکانيک و جوش
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iausarv.cnf.ir/mechanic

27

عنوان همایش : اولین همایش ملی نانوفناوری و شیمی سبز
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iauet.cnf.ir/ntgc2013

26

عنوان همایش : دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آموزش عالی با تأکید بر ویژگی‌های استان فارس
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : 2nd-iau1.cnf.ir

25

عنوان همایش : همایش ملی مهندسی مکانیک
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : ncme.cnf.ir

24

عنوان همایش : اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : chif.cnf.ir

23

عنوان همایش : اولین همایش ملی آموزش مدیریت و رهبری
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : toniau.cnf.ir/mle91

22

عنوان همایش : اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : cseit2012.cnf.ir

21

عنوان همایش : سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : siec2012.cnf.ir

20

عنوان همایش : نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iauramhormoz.cnf.ir/law91

19

عنوان همایش : همایش کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iauramhormoz.cnf.ir/agriculture

18

عنوان همایش : نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.hamayeshpiau.cnf.ir

17

عنوان همایش : همایش تحول و نوآوری در مدیریت واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
برگزارکنندگان : منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iau1.cnf.ir

16

عنوان همایش : همایش ملی فرصت های سرمایه گزاری در شهرستان مسجد سلیمان
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : www.financemis.ir

15

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی نانو ساختارها و نانو مواد : علوم و کاربرد ها
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : www.nanotech2012.org

14

عنوان همایش : اولین همایش ملی شیمی سبز
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iauk.cnf.ir/gchemistry

13

عنوان همایش : همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان در آموزشکده ها و محیط کاری رشته های فنی و حرفه ای
برگزارکنندگان : معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : samamentalhealth.cnf.ir

12

عنوان همایش : همایش ملی عمران ، معماری ، شهرسازی و مدیریت انرژِی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : hamayeshard.cnf.ir

11

عنوان همایش : اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iauramhormoz.cnf.ir/electric90

10

عنوان همایش : اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی  انگلیسی 
آدرس سایت : tmsd.cnf.ir

9

عنوان همایش : اولین همایش ملی مسکن ایرانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : maskanirani90.cnf.ir

8

عنوان همایش : دومین همایش علوم زمین
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : aiau2ndgeosym.cnf.ir

7

عنوان همایش : دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asds89.cnf.ir

6

عنوان همایش : دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : mrche2010.cnf.ir

5

عنوان همایش : اولين همايش ملي زمين شناسي ايران
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : nsgi2011.cnf.ir

4

عنوان همایش : همایش ملی فیتو شیمی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iau-npc.cnf.ir

3

عنوان همایش : همايش ملي آشنايي با فناوريهاي روز در زمينه مهندسي مكانيك
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : iaumech2011.cnf.ir

2

عنوان همایش : اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : asds88.cnf.ir

1

عنوان همایش : همایش منطقه ای علوم و مهندسی کامپیوتر
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وضعیت :
زبان وب سایت:  فارسی 
آدرس سایت : rccse2009.cnf.ir
©2017 Faraznet co. All rights reserved
Designed by Faraznet co