طراحی وب سایت همایش و کنفرانس

همايش نگار : نرم افزار طراحی وب سایت و مدیریت همایش و کنفرانس

 چاپ مقالات  071 - 32 34 09 68
 فکس  071 - 32 30 91 66
 خارج از ساعت اداری  0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60     
071 - 32 34 09 97     
071 - 32 36 09 40     
071 - 32 36 09 41     

برگزاری همایش ها / کنفرانس ها


 

تعریف همایش / کنفرانس :

همایش تجلی تلاش یک جامعه برای برقراری ارتباط میان اعضای جامعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش ، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است .


همایش / کنفرانس و جامعه :

همایش ها ، به تعبیری ، شاخص پیشرفت و تحول علمی و اجتماعی در یک کشور محسوب می شوند . به عبارت دیگر ، می توان استدلال کرد که رابطه مستقیمی میان کمیت و کیفیت همایش ها با رشد و تحول یک جامعه وجود دارد .

دسته بندی همایش ها / کنفرانس ها :


• همایش / کنفرانس بین المللی
   آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی سال 1380 هیات دولت :
      1- برگزار کننده همایش یک نهاد بین المللی باشد (البته این الزام قطعی نیست)
      2- نهاد برگزار کننده از نظر جهانیان و سازمانها معتبر و متخصص باشد .
      3- همایش هدف های بین المللی را دنبال کند .
      4- بخش قابل قبولی از مقاله های ارائه شده توسط شرکت کنندگان خارجی ارائه شود .
• همایش / کنفرانس ملی
• همایش / کنفرانس منطقه ای
• و ...

ساختار سازمانی یک همایش / کنفرانس :


    •••• رئیس همایش
    ••• دبیر همایش
    •••• کمیته علمی همایش
    •••• کمیته اجرایی همایش
    •••• دبیرخانه همایش
همایش

کلمات کلیدی :

تعریف همایش و کنفرانس

|

دسته بندی همایش ها و کنفرانس ها

|

ساختار سازمانی یک همایش و کنفرانس

|

طراحی وب سایت همایش ، کنفرانس و سمینار

|

نرم افزار مدیریت همایش ، کنفرانس و سمینار

|

مدیریت سایت همایش ، کنفرانس و سمینار

|

پایگاه اطلاع رسانی همایش ، کنفرانس و سمینار

|

ساخت وب سایت همایش ، کنفرانس و سمینار